Noorse centrale bank behoudt intentie voor renteverhoging in maart

De markten: kort op de bal

Kroon reageert opgelucht

Vanmorgen hield de Norges bank de rente zoals verwacht onveranderd op 0.75%. Toch gaat de beslissing van de Noorse centrale bank in de markt niet helemaal ongemerkt voorbij.

De Norges bank startte de normalisatiecyclus in september en verhoogde de rente toen van 0.50% tot 0.75%. De bank gaf aan dat dit de start kon zijn van een geleidelijk proces van renteverhogingen. Het toenmalig scenario voorzag dat de beleidsrente eind 2021 2% kan bedragen. Een echt zéér geleidelijk proces dus. De eerstvolgende rentestap (25 bp) was voorzien voor het eerste kwartaal van 2019. Omwille van de recente volatiliteit/onzekerheid (en de daling van de olieprijs) twijfelde de markt of gouverneur Olson die ‘guidance’ niet zou bijsturen. De bank houdt echter vast aan een volgende verhoging in maart volgend jaar. De onzekerheid, vooral op internationaal vlak, is toegenomen sinds september. Ook de olieprijs is lager dan toen voorzien. Anderzijds ziet de Norges bank op binnenlands vlak de economie steeds meer evolueren in de richting van een normale capaciteitsbezetting. De algemene inflatie steeg tot 3.5%. De kerninflatie exclusief belastingwijzigingen en energie (2.2%) bevindt zich kort bij de doelstelling. Ook de Noorse kroon is zwakker dan de bank tot nu verwachtte, wat de inflatie op korte termijn iets hoger kan duwen.


De combinatie van een solide binnenlandse groei en tegelijk toegenomen buitenlands risico’s doen de bank besluiten dat een renteverhoging in maart volgend jaar nog steeds gepast is. Zelfs een tweede verhoging eind 2019/begin 2020 behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Ook de schuldopbouw bij de gezinnen is waarschijnlijk een reden voor de bank om een renteverhoging niet onnodig lang uit te stellen. Voor de periode 2020/2021 is de bank wel iets voorzichtiger geworden.
De kroon zette stapje hoger na de publicatie van het beleidsrapport van de Norges bank. De markt vreesde blijkbaar dat die bank al opnieuw zou terugkomen op haar rente-intenties voor 2019 en dat is niet echt gebeurd. EUR/NOK viel terug van de 9.75-zone tot 9.71. Zeker in een scenario waar ook de daling van de olieprijs is uitgewoed, kan dit signaal van de Norges bank helpen een bodem te leggen na de recente terugval van kroon. EUR/NOK 9.80/75 kan een meer solide weerstand worden voor de EUR/NOK combinatie.
 

Figuur - EUR/NOK: aanhoudende hoop op rentesteun in 2019 geeft kroon een duwtje in de rug

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.