Markten speelbal van Trump’s gezondheidsbulletins?

De markten: kort op de bal

EUR/USD houdt stand boven 1.17 

De Covid-19 besmetting van Amerikaans president Trump zorgde vrijdag voor een bijkomende bron van onzekerheid op de markten. Onzekerheid betekent in eerste instantie grotere volatiliteit en hogere risicopremies.  De beurzen openden dan ook aanzienlijk lager, al ging de storm wat liggen. De meeste Europese indices konden de openingsverliezen op het einde van de dag zelfs ongedaan maken. Voor een keer was er nu wel ‘underperformance’ van de Amerikaanse markten na een eerder matig arbeidsmarktrapport. De werkloosheidsgraad daalde (7.9%), maar dat was vooral te wijten aan een lagere participatiegraad. De jobcreatie zelf viel tegen. Aan het einde van de dag was er geen consistentie marktconclusie.  De Amerikaanse beurzen sloten met verliezen van 0.5% (Dow) tot 2.2% (Nasdaq). Toch ging de Amerikaanse rente ondanks alle onzekerheid voorzichtig hoger. De dollar won beperkt terrein, maar het technisch beeld veranderde niet. EUR/USD (1.1716) sloot juist boven de technische zone van 1.1696/1.17. 

Vanmorgen in Azië is het sentiment alvast vrij positief. Regionale indices winnen 1% tot soms 2%. Er was gedurende het weekend heel wat te doen over de al of niet geloofwaardige communicatie over de gezondheidstoestand van president Trump. Hoe dan ook concludeert de markt op basis van de nu beschikbare informatie dat de ziekte van Trump het verkiezingsproces niet ten gronde zal ontregelen. Een opiniepeiling van Reuters, afgenomen 2-3 oktober, na de besmetting dus, geeft aan dat Biden (51%) nog steeds leidt met 10% voor Trump (41%) en dat de president voorlopig weinig aanhang wint buiten zijn ‘kernaanhang’.  

De gezondheidstoestand van president Trump (sommige bronnen zeggen dat hij mogelijk vandaag al uit het ziekenhuis ontslagen kan worden) en de oplopende coronabesmettingen en annex bijkomende restricties (Parijs, New York, …) blijven waarschijnlijk het marktsentiment domineren. Toch houden we ook een oogje op de data.  In Europa zijn er de finale PMI’s voor september en kleinhandelsverkopen. In de VS kijken we vooral uit naar het ISM-bedrijfsvertrouwen uit de dienstensector, zeker nadat het rapport uit de verwerkende nijverheid vorige week niet echt kon overtuigen. Het ziet er naar uit dat de rentes aan de start van de dag lichtjes hoger kunnen. Ook de olieprijs probeert opnieuw boven $40/vat post te vatten. De dollar dringt niet verder aan. EUR/USD gaat voorzichtig hoger (EUR/USD 1.1735 op dit ogenblik). Een herstel boven 1.1754/70 vermindert de druk op de combinatie. 

Figuur - VIX-volatiliteitsindex: ‘Trump-onzekerheid’ blijft voorlopig binnen de perken.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.