Gemengd sentiment in aanloop naar de ECB vergadering

De markten: kort op de bal

Aandelen- en rentemarkten twijfelen

Flag Draghi

Gisteren sloten Europese aandelenmarkten een tweede dag op rij met winst. Dat is geleden van eind november. De Amerikaans-Chinese handelsrelatie blijft positieve signalen produceren. China verlaagde eerder de importtarieven op Amerikaanse wagens en kocht nu opnieuw Amerikaanse sojabonen aan. Dat was al enkele maanden geleden. Daarnaast bereikte de Italiaanse regering een akkoord omtrent de begroting voor 2019. Ze klokte af op 2.04% van het BBP, wat ons inzien voldoende moet zijn om de Europese Commissie te overtuigen. Zeker nu Frankrijk in het licht van de ‘gilets jaunes’ crisis ook richting een grote begrotingstekort evolueert. Vandaag trekt minister van financiën Tria richting Brussel om het nieuw plan te presenteren. De Duitse 10-jaarsrente kon in tegenstelling tot eergisteren wel profiteren en klom uiteindelijk 5 basispunten hoger tot 0.28%. EUR/USD profiteerde van het verbeterde klimaat en steeg tot stevig in de 1.135-1.140 zone.

Vandaag valt de focus geheel op de ECB-vergadering van deze namiddag. Ten opzichte van de vorige vergadering verwachten we geen grote verrassingen, al worden de groei- en inflatieverwachtingen hoogstwaarschijnlijk licht neerwaarts bijgesteld. Als volleerd acrobaat zal voorzitter Draghi pogen die herzieningen te nuanceren. Volgens de ECB-voorzitter was het zwakke 3e kwartaal vooral te wijten aan tijdelijke factoren. Bovendien blijft hij er rotsvast van overtuigd dat de kerninflatie zal stijgen onder meer omwille van opwaartse loondruk. Als de marktreactie beperkt blijft, is hij in zijn opzet geslaagd. Het is tevens uitkijken naar eventuele hints over een nieuwe ronde TLTRO’s in 2019. Na deze maand viert de ECB ook de officiële beëindiging van het Asset Purchase Programma. Onder dit programma pompte de ECB net iets minder dan tweeëneenhalf miljard euro in de Europese economie. De centrale bank blijft de volgende jaren wel vervallen obligaties uit portefeuille herinvesteren.

Bij het openen van de Europese markten zien we dat het verbeterde risicosentiment opnieuw onder druk komt. Aandelenmarkten openen twijfelend en gaan voorzichtig in het rood.

Figuur - Duitse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.