Fed herhaalt engagement van Jackson Hole

De markten: kort op de bal

Markten hoopten op iets meer.

De Amerikaanse centrale bank hield gisteren haar beleid onveranderd. De Fed streeft er nog steeds naar om de korte rente binnen de band van 0%-0.25% te houden. Ook de aankoop van overheidsobligaties en hypotheek-gerelateerde obligaties blijft minstens op het huidige niveau. De markt keek vooral uit hoe de Fed het nieuwe beleidskader dat vorige maand op het (virtueel) symposium van Jackson Hole werd uitgetekend, zou vertalen in het concrete beleid.

De Fed expliceerde haar betrachting van een symmetrische 2%-inflatiedoelstelling en maximale tewerkstelling. Logischerwijs gaf de Fed dan ook aan ze het beleid uiterst soepel zal houden tot de inflatie tijdelijk boven 2% uitstijgt om het huidige ‘undershoot’ te compenseren. Dit engagement om het beleid uiterst soepel te houden geldt totdat de arbeidsmarkt opnieuw evolueert naar een toestand van maximale tewerkstelling. De Fed ging echter niet zo ver om dit nog concreter te maken en bijvoorbeeld een absoluut werkloosheidsniveau voorop te stellen. Ook in de middelen die de Fed wil aanwenden kwamen Powell en Co voorlopig niet met veel nieuws. De huidige volumes van obligatie-aankopen blijven minstens behouden, maar de Fed geeft bijvoorbeeld geen specificatie over de verdeling van de looptijden van de obligaties die zullen worden aangekocht.

Naast de formele beleidsbeslissing maakte de Fed ook haar vooruitzichten voor inflatie, groei, tewerkstelling en de beleidsrente bekend (aggregatie van de inschatting van de individuele Fed-gouverneurs, de zogenaamde ‘dots’). De groei voor dit jaar werd opwaarts bijgesteld. De economische contractie wordt minder scherp ingeschat dan in juni ( -3.7% vs -6.5%). Hierdoor wordt wel ook het herstel volgend jaar iets minder krachtig. Ook de inflatie werd opwaartse bijgesteld, maar die haalt naar verwachting de 2%, inflatiedoestelling maar juist in 2023. In die context verwacht het merendeel van de gouverneurs (13 van de 17) dan ook dat de rente minstens tot dan op het huidige extreem lage niveau zal blijven.

Op zich waren de Fed-beslissing en de communicatie niet zo verrassend. Toch had de markt duidelijk iets meer verwacht. Blijkbaar hoopte minstens een deel van de markt dat de Fed haar streven inzake tewerkstelling en inflatie meer kracht zou bijzetten door het aangeven maar meer expliciete engagement en/of meer concrete inzet van middelen (b.v. een aanzet naar Yield Curve Controle). Tijdens de persconferentie benadrukte voorzitter Powell uiteraard dat de Fed nog steeds bijkomende middelen kan inzetten. Tegelijk keek de Fed-voorzitter toch wel heel sterk in de richting van de regering/fiscale overheid als het gaat over bijkomende stimulus. Simpel gezegd, de Fed heeft nog slechts een beperkt aantal pijlen op haar boog en bijkomende fiscale stimulus wordt, zeker op korte termijn, gehypothekeerd door de politieke patstelling tussen Democraten en Republikeinen in het Congres. Waarschijnlijk weinig bijkomende steun voor de economie en de markten op korte termijn dus met een ontgoochelde markt als gevolg.

De beurzen deemsterden weg naar het einde van de sessie. De Nasdaq sloot 1.25% lager. Ook vanmorgen houdt de risk-off aan. De Amerikaanse beursfutures wijzen op bijkomende verliezen van 1.5% tot 2.0%+. De Amerikaanse rentecurve werd beperkt steiler (lange rentes + 2.5 bp), maar die beweging wordt vanmorgen verder afgeblokt door de risk-off. Dollar profiteerde dan weer, zowel van de risk-off als van de ‘minder softe’ Fed. EUR/USD nadert de eerste steun in de buurt van 1.1750. 

Figuur - EUR/USD: dollar voorzichtig hoger na marktontgoocheling post-Fed

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.