Hongaarse inflatie blijft hoog

De markten: kort op de bal

MNB neemt technische maatregelen om marktvolatiliteit in te tomen

Ondanks de risk-off maakte de forint gisteren een opvallende intra-day comeback. Dat had alles te maken met een aantal technische maatregelen die de Hongaarse centrale bank (MNB) aankondigde. Vooral aan het eind van het kwartaal waren er recent spanningen waardoor de geldmarktrentes aanzienlijk afweken van de renteniveaus die de bank via haar beleidsrentes nastreeft. Om eventuele tekorten aan liquiditeit in buitenlandse deviezen/overschot in HUF-liquiditeit het hoofd te bieden, roept de bank een FX swapfaciliteit in het leven. De bank vermeldde uitdrukkelijk dat die nieuwe faciliteit mee tot doel heeft om te zorgen dat de korte rentes voldoende ver boven 0% blijven, ook op die momenten waarop de banken hun balansbeheer bijstellen. De beleidsrente bedraagt 0.6%. Naast het zorgen voor stabiliteit op de geldmarkt is de maatregel ook een hint naar de wisselmarkt dat MNB ook op die momenten steun wil blijven geven aan de munt en bekomende tijdelijke verkoopdruk wil voorkomen. Naast de swaplijn schroefde de bank ook enkele technische maatregelen terug die werden genomen na de ‘liquiditeitscrisis’ eerder dit jaar. EUR/HUF zette gisteren aanvankelijk nog een nieuwe kortetermijntop op 361, maar versterkte na de aankondiging beneden 358.

Vandaag zijn de fundamenteel economische data opnieuw aan het woord. De algemene inflatie liep in augustus lichtjes verder op tot 3.9% j/j. Ook de kerninflatie steeg verder van 4.5% tot 4.7%, het hoogste niveau sinds 2012. Een alternatieve reeks van de kerninflatie die de Hongaarse centrale bank als referentie neemt, klokte af op 4.2% en blijft daarmee aanzienlijk boven de inflatiedoelstelling van 3.0% (met een getolereerde afwijking van 1.0%). De forint handelt vanmorgen stabiel tot marginaal zwakker tegen de euro. Het betere risicosentiment vergeleken met gisteren neemt uiteraard ook wat druk weg van de munt. Zolang de inflatie boven de doelstelling blijft, bewandelt de MNB een slappe koord tussen groei stimuleren en de rente voldoende hoog houden om haar geloofwaardigheid inzake inflatie niet in het gedrang te brengen. In deze context verwachten we geen blijvende comeback van de forint, zeker als het algemeen risicosentiment nerveuzer/volatieler wordt. 

Figuur -EUR/HUF: forint herstelt lichtjes na technische ingreep van de MNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.