Amerikaanse beurzen corrigeren tot 5%

De markten: kort op de bal

Risicoklimaat en payrolls vandaag van tel

vlagecBear

Ze kunnen nog zakken Sire! De Amerikaanse beurzen corrigeerden gisteren 3% tot 5%. Technologie-index Nasdaq nam ook bergaf het voortouw. Een aanwijsbare reden vinden we niet. Achteraf wordt met de vinger gewezen naar een mededingingsgeschil tegen Google. De lucht op de beurzen werd al langer ijl, terwijl de verhandelde volumes daalden. Geen, goed of slecht nieuws; de aandelenmarkten profiteerden. De recente stijging van de VIX-index – de verwachte volatiliteit op de Amerikaanse beurzen de volgende 30 dagen – bleek een teken aan de wand. Opmerkelijk: de forse daling had bijzonder weinig impact op andere markten. EUR/USD stabiliseerde tussen 1.18 en 1.1850, terwijl de daling op het lange eind van de Amerikaanse rentecurve beperkt bleef tot – 2 basispunten. Goud kon niet profiteren. De flauwte in de VS zorgde er wel nog voor dat de belangrijkste Europese aandelenmarkten winst ruilden voor verliezen tussen 1% en 2%.

We vermoeden dat het beursklimaat vandaag fragiel zal blijven. Sommige investeerders zullen eieren voor hun geld kiezen in de aanloop naar het lange weekend in de Verenigde Staten. De markten sluiten maandag omwille van Labour Day. De vraagt blijft of het sterke buy-on-dipspatroon daarna stand houdt. Argumenten zoals het lage renteklimaat, gebrek aan alternatieven of ongebreidelde monetaire/fiscale stimulus blijven voorlopig van tel. Behalve het risicosentiment valt ons oog vandaag op het Amerikaanse arbeidsmarktrapport, de payrolls. Statistische aanpassingen maken de interpretatie van de cijfers moeilijk. Als we de tewerkstellingscomponenten in de ISM bedrijfsvertrouwensindicatoren en het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP mogen geloven, is er ruimte voor ontgoocheling. De neerwaartse rentedruk blijft dan, terwijl de dollar het ondanks risicoaversie weer wat slechter kan doen. 

Nasdaq corrigeert tot 5%

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.