ADP-tewerkstelling groeit minder dan verwacht

De markten: kort op de bal

EUR/USD bodemt voorzichtig uit

Flag EU

De private tewerkstelling in de VS groeide in augustus minder dan verwacht. Economen voorspelden zo’n 1 miljoen nieuwe jobs na de 167 000 in juli. Er kwamen er uiteindelijk “slechts” 428 000 bij. De cijfers zijn wel nog steeds aanzienlijk vertekend omwille van de pandemie. Juli kreeg een lichte opwaartse herziening tot 212 000. Het gros van de jobcreatie situeerde zich opnieuw in de dienstensector (389 000) waar vooral de horeca en recreatie (129 000) de rug verder rechtten na de aanzienlijke schade geleden door het coronavirus. Onderwijs en gezondheidszorg (100 000) en handel en transport (58 000) vervolledigen het podium. In de industriële sector wint voornamelijk de bouw na een mindere maand juli (28 000). Dat is niet zo verwonderlijk gegeven de sterke Amerikaanse huizenmarkt: die heeft de coronadip nagenoeg volledig achter zich gelaten. Naar grootte zijn het vooral de grote ondernemingen die terug aanwerven (298 000). Het beeld is gelijker verdeeld bij de kleine en middelgrote bedrijven (resp. 52 000 en 79 000).

Het ADP-rapport toont aan dat het verder herstel in de arbeidsmarkt niet zonder slag of stoot zal verlopen. De echt uitgesproken “technische” rebound dooft uit. Het is nu aan de economie om de zaak verder draaiende houden. Die is op dit moment nog zeer kwetsbaar, zeker nu een aantal ondersteunende fiscale maatregelen (dreigen) af(te)lopen.

De correlatie is dan wel al lang niet meer zo sterk, het cijfer voorspelt niet veel goeds voor de “officiële” payrolls van vrijdag. De markten laten het voorlopig niet echt aan het hart komen. Amerikaanse rentes daalden in een eerste onmiddellijke reactie verder af maar staan ondertussen al terug min of meer aan de niveaus van voor de publicatie (VS. 10j.-rente in de buurt van 0,67%). De Amerikaanse dollar breit vandaag een vervolg aan de versteviging van gisteren. Het ADP-rapport roept het USD-herstel wel minstens tijdelijke een halt toe. EUR/USD bodemt voorzichtig uit in de buurt van 1,186. Gisteren probeerde het koppel nog de kaap van 1,20 nog te ronden.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.