Zweedse inflatie iets lager dan verwacht

De markten: kort op de bal

Twijfel over timing eerste renteverhoging Riksbank neemt toe

Vanmorgen werden de Zweedse inflatiecijfers voor november bekend gemaakt. De algemene inflatie daalde op maandbasis met 0.1% m/m. Hierdoor vertraagde de j/j-inflatie van 2.3% tot 2.0%. Ook de ‘kerninflatie’ die uitgaat van vaste hypotheekrentes vertraagde van 2.4% tot 2.1%. De data waren marginaal lager dan de marktverwachting. De Zweedse Riskbank rekende tot voor kort echter nog op hogere inflatie aan het einde van 2018.

De Zweedse Riksbank beslist op 20 december over haar monetair beleid. De bank gaf na de zomer aan dat ze onder gunstige omstandigheden de (extreem lage) beleidsrente (-0.5%) in december of februari 2019 zou kunnen verhogen. De markt ging er recent steeds meer vanuit dat het december zou worden. Deze lager dan verwachte inflatiecijfers zaaien echter opnieuw twijfel, vooral omdat ook de groei in het derde kwartaal die 10 dagen geleden werd bekend gemaakt, stevig tegenviel (slechts 1.6% j/j tegen 2.2% verwacht). Tel daarbij de algemene volatiliteit op de markten en de klassieke voorzichtigheid van de Riksbank, en een renteverhoging op de decembervergadering wordt opnieuw een dubbeltje op zijn kant. Dit ging ook voor de Zweedse kroon niet ongemerkt voorbij. EUR/SEK veerde op van in de buurt van 10.28 tot 10.36.
 

Figuur - EUR/SEK: lagere inflatie doet kroon twijfelen over renteverhoging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.