Bank of Canada houdt rente op 0,25% …

De markten: kort op de bal

… wellicht tot 2023

De Bank of Canada verzamelde gisteren om zich over het monetair beleid te beraden. Sinds de uitbraak van de coronavirus, decimeerde de BoC de beleidsrente pijlsnel van 1,75% tot 0,25%. De centrale bank beschouwt dat als de effectieve ondergrens (ELB). De BoC liet de rente gisteren ongewijzigd en signaleerde dat ze die ook niet snel zal optrekken. Pas wanneer de onbenutte capaciteit in de economie weggewerkt is (in het jargon: als de output gap gedicht wordt) en de 2%-inflatiedoelstelling opnieuw binnen bereik is, haalt een renteverhoging opnieuw de discussietafel. De nieuwe prognoses van de BoC, de eerste sinds januari, leren dat dit in de praktijk waarschijnlijk neerkomt op een status quo tot 2023. De economische activiteit trekt de komende maanden wellicht fors aan. Voorzitter Macklem en co verwachten dat Canada alleen al tijdens het derde kwartaal van dit jaar zo’n 40% van het verlies tijdens de eerste helft van dit jaar zal recupereren. Het vervolg verloopt echter waarschijnlijk een pak moeizamer. Het duurt vermoedelijk tot diep in 2022 vooraleer de economie zich terug op het pre-corona niveau bevindt. In cijfers: de BoC houdt rekening met een krimp van 7,8% dit jaar gevolgd door 5,1% groei in 2021 en 3,7% in 2022. Inflatie blijft beneden de 2%-doestelling over de volledige beleidshorizon (1,7% in 2022).
De Bank of Canada koopt sinds april ook a rato van 20 miljard CAD per maand overheidsobligaties op. Dat gebeurde destijds om de markten te stabiliseren en de marktwerking te verbeteren. In die opdracht is ze geslaagd, vindt ze zelf. Toch blijft het programma behouden zodat behalve de korte rente, ook rentes op langere looptijden laag en beheersbaar blijven. Op die manier wil de BoC de kredietverlening naar bedrijven en gezinnen maximaal stimuleren.
Een uiterst gul monetair beleid voor de komende jaren. In een normale context zou dat de Canadese dollar parten spelen. In een crisisomgeving juicht de markt massale monetaire ondersteuning toe, in de veronderstelling dat het bijdraagt aan de economische heropleving. Dat was zichtbaar gisteren. Algemene USD-zwakte duwde het USD/CAD-paar al zuidwaarts in de aanloop naar de beleidsvergadering. Daar kwam nadien nog een forse scheut bij. USD/CAD eindigde uiteindelijk kortbij het 1,35-steunniveau (onderkant zijwaarts handelskanaal, 200dMa). Een breuk volgde niet. Dat zou het technisch plaatje van de Canadese dollar wel verbeten maar dat is waarschijnlijk niet voor meteen. De loonie is immers ook gevoelig aan het algemeen risicosentiment. Dat is vanmorgen een pak minder uitbundig dan de vorige dagen.
 

USD/CAD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.