Amerikaanse data en ECB-vergadering in de schijnwerpers

De markten: kort op de bal

Risicosentiment vanmorgen minder uitbundig na Chinese data

Gisteren bouwden vooral de Europese markten onverdroten voort op het positief sentiment gevoed door berichten over de vooruitgang in verband met een coronavaccin. De meeste Europese beurzen sloten af met winsten van 1.5% à 2%. Ook de VS sloot nog af met een meer dan degelijke winst (0.5%-1.0%) maar het intraday momentum verloor geleidelijk toch wat aan kracht. Dat gaf uiteindelijk ook de dollar wat soelaas. De Amerikaanse munt had het aanvankelijk nog steeds moeilijk. De handelsgewogen USD (DXY) kwam tot op een zucht van het belangrijke technische niveau van 95.72, maar tot een echte test kwam het niet. Een gelijkaardig beeld was er voor EUR/USD. De muntcombinatie ging even boven de vorige top van 1.1422, maar een test van het jaarhoogtepunt (1.1495) was duidelijk nog (meer dan) een stap te ver. EUR/USD slot af nabij 1.14. De markten en activa die schatplichtig zijn aan het positief risicosentiment waren blijkbaar minstens aan een adempauze toe.

Dat blijkt ook vanmorgen. China maakte, als zowat het eerste land ter wereld, groeicijfers bekend voor het tweede kwartaal. Op zich waren die beter dan verwacht. De activiteit veerde op met 11.5% op kwartaalbasis en ligt al terug 3.2% boven het niveau van het zelfde kwartaal vorig jaar. Zeker vergeleken met het verwachte herstel in de meeste westerse landen is dat zonder meer sterk. Anderzijds bleven de kleinhandelsverkopen voor juni licht onder de verwachting. Ook in China blijft de vraag dus mogelijk wat achter, ondanks de heropening van de economie. De zwakkere kleinhandelsverkopen worden vanmorgen alvast aangegrepen voor winstnemingen, ook op de Chinese markten die de voorbije dagen vlot hoger gingen door de hoop op een snel herstel. Eens te meer zegt de reactie minstens evenveel over de markt als over de data. Er is recent al veel goed nieuws verdisconteerd en dan is een pauze niet ongezond.

Later vandaag is de agenda ook in de VS en Europa goed gevuld. In de VS krijgen we de kleinhandelsverkopen voor juni, bedrijfsvertrouwen van de Philadelphia Fed, wekelijkse werkloosheidsaanvragen en een belangrijke indicator over de huizenmarkt. Recent waren de harde data over de eerste fase na de heropening niet slecht. Nu wordt het wel uitkijken of, en zo ja in welke mate, dit aangetast wordt door de nieuwe opstoot van het virus in de VS. Barstjes in de data zouden het sentiment kunnen temperen. De ECB-vergadering lijkt min of meer een formaliteit. Ook in Europa waren de data recent relatief goed, maar gezien de onzekere context zal ECB-voorzitster Lagarde waarschijnlijk de voorzichtige kaart blijven trekken. Er moet/zal vandaag zo goed als zeker niets nieuw beslist worden, maar de markt ziet een stevige kans dat de ECB later dit jaar de economie nog een bijkomend duwtje in de rug zal geven, bijvoorbeeld door een verhoging van het PEPP-crisisprogramma. De markt zou zich zeker ongemakkelijk voelen als de Lagarde die hoop nu al in twijfel zou trekken.

EUR/USD is ondertussen op interessante niveaus aanbeland. Een minder uitbundig sentiment kan de dollar wat ademruimte geven en leiden tot een pauze na de toch wel mooie EUR/USD rally. Naast het algemeen sentiment zal ook de Europese top morgen mee bepalen of de tijd al rijp is voor een test van het jaarhoogtepunt van 1.1495. Hoe dan ook is er ook voor EUR/USD stilaan al wel wat goed nieuws verdisconteerd.

 

Figuur - EUR/USD: jaarhoogtepunt doemt op aan de horizon

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.