RBA klinkt voorzichtig positief …

De markten: kort op de bal

… maar houdt beleidsrente toch nog even op 0,25%

De Reserve Bank of Australia (RBA) hield vanmorgen de beleidsrente en de rentedoelstelling op 3 jaar onveranderd op 0,25%. Dat blijft ook zo tot de centrale bank progressie merkt in haar streven naar maximale werkgelegenheid met inflatie in de buurt van de 2-3%-doelstelling. Door de coronacrisis is ze ver verwijderd van beide, vooral wat de werkgelegenheid betreft. Zo’n 800 000 mensen verloren hun job sinds maart terwijl veel andere werknemers worden gespaard van ontslag enkel en alleen dankzij de gulle steunmaatregelen door de overheid. In mei bedroeg de werkloosheidsgraad 7,1% tegenover 5,3% aan de start van het jaar. Dat is een pak meer dan op de piek van de financiële crisis in 2009 (5,9%) of de grondstoffencrisis in 2014/2015 (6,4%). Toch is de RBA voorzichtig optimistisch. Ze baseert zich daarvoor op bepaalde vooruitkijkende indicatoren dewelke suggereren dat het ergste waarschijnlijk achter de rug is. De belangrijke en uiterst onzekere randvoorwaarde blijft uiteraard dat het aantal corona-infecties niet opnieuw ongecontroleerd stijgt. Zolang die vervuld is, kan de Australische economie verder de rug rechten. Ze wordt daarbij geruggesteund door de enorme monetaire en fiscale hulpmaatregelen, die volgens de RBA wellicht nog enige tijd in voege zullen (moeten) blijven.

Australië slaagde er inderdaad goed in om het aantal besmettingen onder controle te houden. Maar de recente ontwikkelingen leren dat quasi “virusvrij” zijn geen verworvenheid is. Sinds eind juni vertoont Australië opnieuw een opwaartse trend in het aantal dagelijkse infecties maar daarover vermeldt de RBA (voorlopig) niets. De stijging komt vooral op het conto van Victoria, een kleine maar uiterst dichtbevolkte staat. Van de in totaal 137 nieuwe besmettingen gisteren, waren 124 afkomstig uit Victoria. Vandaag rapporteert de staat 191 nieuwe infecties, de grootste toename sinds de start van de crisis. De premier van Victoria kondigde een lockdown van 6 weken aan. Deze regionale lockdowns zijn economisch minder nefast maar moeten in de praktijk nog op hun merites beoordeeld worden. Het is behalve de algemene, milde risk-off context wellicht een van de redenen waarom de Australische munt het vandaag iets minder goed doet, ondanks de constructieve ondertoon van de RBA. AUD/USD valt momenteel terug van 0,70 tot 0,694.
 

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.