VS creëert 4,8 miljoen jobs in juni

De markten: kort op de bal

Beurzen krijgen grootste boost

Na de net geen 2,7 miljoen jobs die vorige maand (onverwacht) werden gerecupereerd van de forse klap in april (-20 miljoen), kwamen er in juni opnieuw 4,8 miljoen bij. Dat is een pak meer dan de 3,23 miljoen verwacht. De stijging komt in grote mate op het conto van de dienstensector waar bijna 4,3 miljoen banen werden gecreëerd. De horeca en toerisme werden het zwaarst getroffen door de coronacrisis maar leiden nu met bijna 2,1 miljoen jobs (opnieuw) het herstel. De werkloosheidsgraad daalde verder van 13,3% tot 11,1%. De ‘werkelijke’ werkloosheidsgraad (omwille van een verkeerde classificatie door de respondent) bedraagt ongeveer 12,3% (vs. 16,4% in mei). De participatiegraad klom verder van 60,8% tot 61,5%. De gemiddelde uurlonen blijven sterk onderhevig aan statistische neveneffecten. Op maandbasis daalden de lonen met 1,2% maar stijgen +5% j/j.

De gelijktijdige publicatie van de meer tijdige wekelijkse werkloosheidsaanvragen neemt wel wat van de glans van het sterker dan verwachte arbeidsmarktrapport weg. Die blijven hardnekkig hoog: 1427k vorige week vs. 1482k de week daarvoor. Dat is een beperktere daling dan de markt verwachtte. Mogelijk begint het uitstel, afstel of zelfs terugschroeven van de heropening in sommige staten door te sijpelen. Het aantal werklozen dat voor minstens een tweede week op rij een uitkering aanvroeg, steeg zelfs: van 19231k tot 19290k.

Die (teleurstellende evolutie van de) indicator wint de komende weken mogelijk meer aan belangstelling. Maar voorlopig kan dat de pret op de beurzen niet bederven. Vooral de beurzen maken gretig van de gelegenheid gebruik om verder door te stoten. Europese beurzen noteren met dik 2% winst, de Amerikaanse beursfutures wijzen op een mooie opening van 1% en meer. De dollar twijfelde aanvankelijk even (het uiterst gunstige sentiment is doorgaans een negatieve factor voor de ‘veilige’ greenback) maar wint nu toch wat terrein. Op dagbasis noteert de greenback wel nog steeds met verliezen tegenover de meeste grote munten. EUR/USD handelt in de buurt van 1,128. De rentes doen naar goede gewoonte bitter weinig.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.