Pond krijgt een technische tik

De markten: kort op de bal

EUR/GBP vlot voorbij 0,91

vlagecUK

EUR/GBP belandde sinds half mei in een enge zijwaartse handelsband tussen grosso modo 0,89/0,90. Vorige week pas waagde het paar zich aan een stevige test aan de bovenzijde van dat kanaal. Dat was zowel een gevolg van een relatief sterke euro als een zwakker sterling. De volgehouden breuk hoger was vrijdag een feit. Sterling gooide toen de handdoek in de ring tegen de achtergrond van een zeer fragiel risicoklimaat. Kleinere munten zijn wel vaker de dupe als de algemene risicocontext wat verzuurt. EUR/GBP schurkte vrijdag dicht aan tegen 0,91. Vandaag blijft het Britse pond onverminderd onder verkoopdruk staan. Het sentiment is deze keer niet de directe schuldige. Beleggers vangen de week zelfs eerder voorzichtig positief aan. De beweging is vooral technisch geïnspireerd. ‘Big figures’ zijn belangrijke technische referenties die in geval van een breuk in de een of andere richting, de trendbeweging vaak versnellen. In dit geval doorboort het muntpaar 0,91 – dat ook samenvalt met het 50% Fibonacci retracement – al vroeg tijdens de Europese handelsuren en gaat in een scherpe beweging verder richting 0,915 momenteel. EUR/GBP bevindt zich nu in een opwaarts trendkanaal en vanuit technisch oogpunt ligt de weg nu open richting 0,918 (61,8% Fibo). EUR/GBP 0,92 is dan waarschijnlijk maar een kwestie van tijd.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.