Markten krabbelen overheid na risk-off correctie eerder deze week

De markten: kort op de bal

Spreidstand tussen vrees voor tweede golf en genereus beleid blijft

 

De Europese en Amerikaanse beurzen rechtten gisteren de rug na de forse terugval eerder deze week. De coronaopstoot in de VS houdt nochtans aan en in sommige staten wordt de heropening van de economie zelfs ‘on hold’ gezet. Voorlopig is dat geen doorslaggevend argument voor de beurzen. In de VS zat er zelfs een eindspurtje in, geleid door de bankaandelen nadat kapitaalregels voor de sector werden verspoeld. Na het sluiten van de Amerikaanse handel ging de Fed naar aanleiding van de stresstesten in de sector wel op de rem staan. Banken moeten hun dividenduitkering beperken en geen eigen aandelen inkopen om hun kapitaalbuffer te vrijwaren. De obligatiemarkten houden goed stand vanochtend ondanks het betere risicosentiment. De rentes blijven zelfs licht neerwaarts georiënteerd. Voorlopig is blijkbaar een echt forse beursopsprong nodig om ook de rente hoger te duwen. Vraag is of dat er onmiddellijk inzit nu de twijfel over opflakkering van het coronavirus alom tegenwoordig is.

De dollar blijft in relatief goede doen. Of misschien ook: de euro hapt wat naar adem. De trip van EUR/USD boven 1.13 was van korte duur. Gisteren probeerde de ECB in de notulen van haar beleidsvergadering van juni minstens deels een antwoord te bieden op de opmerkingen van het Duitse Hooggerechtshof in verband met haar aankoopprogramma van activa. Voor de euro zou het een obstakel minder zijn als dit probleem kan worden geseponeerd. Voorlopig kon het de EUR/USD combinatie niet inspireren. We geraken niet weg van het 1.12 big-figure. Het pond was in betere doen, maar EUR/GBP handelt wel nog steeds boven 0.90.

De kalender is vandaag maar matig gevuld. In Europa zijn er geldgroeicijfers en vertrouwensindicatoren in Frankrijk en Italië. In de VS staan de inkomens en bestedingsdata voor de maand mei op de agenda. In ‘normale’ tijden heeft de markt vooral oog voor de prijsindicatoren (deflators) van dit rapport. Op dit ogenblik gaat de aandacht van de markt in de eerste plaats uit naar activiteitindicatoren, eerder dan naar prijsdata. Toch dreigt de belangrijke ‘core PCE deflator’ onder 1.0% te vallen, ver onder 2% inflatiedoestelling. Verwacht geen grote bewegingen, maar zo’n cijfer kan wel het positieve sentiment op de obligatiemarkten ondersteunen. Zowel de Amerikaanse 10-j rente als Duitse/Europese rentes glijden verdere af in het bestaand consolidatiepatroon. De Duitse 10-j rente nadert een eerste intermediaire steun nabij -0.47%. Voor EUR/USD is het uitkijken of er stilaan ruimte is voor uitbodeming. Naast de onzekerheid over de nieuwe corona-opstoot kan de relatief sterke dollar te maken hebben met marktherpositionering in de aanloop naar het einde van het kwartaal. De 1.1160-zone blijft een cruciale steun op de technische grafiek. We gaan nog steeds uit van de hypothese dat die stand houdt.

Figuur - Duitse 10-j rente: Rentes voorlopig neerwaarts georiënteerd, ook in een voorzichtige risk-on.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.