CNB laat beleidsrente ongewijzigd op 0,25%

De markten: kort op de bal

Afwachten is de boodschap

De Tsjechische centrale bank (CNB) sneed de afgelopen maanden fors in de beleidsrente. In drie maand tijd kelderde die van 2,25% tot 0,25%. Dat bleef gisteren onveranderd. De beleidsrente blijft voor de CNB ook de primaire tool. Over andere, meer onconventionele maatregelen, hield de CNB in het beleidscommuniqué de lippen stijf. De centrale bank is overigens een van de weinigen die niet massaal overheidsobligaties opkoopt om zo de lange rentes te drukken (QE). Nochtans werd het wettelijk kader daarvoor niet zo erg lang geleden voor aangepast.

De CNB wacht af en analyseert. De inkomende economische data verlopen min of meer in lijn met de mei-voorspellingen. Verder ingrijpen is op dit moment dan ook niet aan de orde. De groei brokkelde zoals verwacht 2% j/j (-3,3% kw/kw) af tijdens het eerste kwartaal van dit jaar en wordt verondersteld verder af te kalven tot -11,6% j/j in het tweede kwartaal. De inflatie was de afgelopen maanden iets hoger dan vooropgesteld. Dat was voornamelijk het gevolg door sterker dan verwachte kerninflatie. De CNB blijft niettemin overtuigd dat ze voldoende snel zal afkoelen om tegen het eind van dit jaar de 2%-doelstelling te bereiken. De centrale bank schat de risico’s voor zowel hogere als lagere inflatie min of meer gelijk in. Het groei-ondersteunend fiscaal beleid compenseert de anti-inflatoire impact van de recente ontwikkelingen van de Tsjechische kroon. De munt verstevigde fors tegenover de euro, maar dat krijgt in het beleidscommuniqué enkel een pro forma vermelding. EUR/CZK verliet eind mei/begin juni de zijwaartse 27/27,5-handelsband en vond een nieuw evenwicht in de buurt van 26,50. De centrale bank rekent op een stabiele wisselkoers rond 27,5 tot eind 2021.

De wisselkoers reageerde amper op de beleidsbeslissing. EUR/CZK was gisteren vooral speelbal van het negatieve risicosentiment (cf. apart bericht). Dat is wel vaker het geval bij kleinere munten. Het muntpaar versterkte (marginaal) van 26,6 tot 26,7 en maakt voorzichtig aanstalten om de winsten uit te breiden vandaag. Op middellange termijn vinden we dat het paar veeleer thuishoort in de lage 26-zone.
 

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.