RBNZ houdt rente stabiel op 0,25%

De markten: kort op de bal

Sterke munt trekt wel de aandacht

De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) hield vanmorgen de beleidsrente onveranderd op een historisch lage 0,25%. Ze hield eveneens de omvang van het aankoopprogramma (LSAP) ongewijzigd op in totaal NZ$ 60 miljard. Daarmee houdt de RBNZ de rentes ook op langere looptijden laag.

De RBNZ erkent dat de versoepeling van de lockdownmaatregelen sneller gebeurde dan ze aanvankelijk dacht, niet alleen in eigen land maar ook bij haar belangrijkste handelspartners. Bovendien was de fiscale respons op de crisis groter dan ze zelf had opgenomen in haar mei-voorspellingen. Daardoor pikte het economisch leven sneller en krachtiger de draad terug op. Toch blijft ze voorzichtig. Het huidige herstel is zeer precair. Een nieuwe uitbraak van het coronavirus kan snel een pad in de korf zetten. De Amerikaanse, Chinese en Zuid-Koreaanse ervaring leert dat een opstoot van het virus een reëel risico is. De RBNZ maakt daarnaast melding van de forse remonte van de Nieuw-Zeelandse dollar. Die noteert inmiddels aan sterkere niveaus dan vóór de coronacrisis. Dat is in belangrijke mate de weerspiegeling van de economische context (uitbundige fiscale ondersteuning, snellere normalisatie van de maatregelen, aanzienlijk herstel in sommige grondstofprijzen). Maar een sterke munt drukt wel op de inflatie én de voor Nieuw-Zeeland belangrijke export. De RBNZ vraagt zich openlijk af of de geleverde monetaire stimulus op dit moment voldoende is om haar mandaat te vervullen. In haar streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2% op middellange termijn, ziet de centrale bank voornamelijk negatieve risico’s. Ze blijft dan ook bereid om meer te doen mocht dat nodig zijn. Wat dat betreft is momenteel een denkoefening over de toolkit bezig. Behalve een nog lagere beleidsrente en/of een verhoging van de omvang van het LSAP, zou ze die kunnen uitbreiden met het opkopen van buitenlandse activa of een nieuwe kredietverleningsfaciliteit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De Nieuw-Zeelandse dollar kreeg na de beleidsvergadering een tikje van NZD/USD 0,65 tot ongeveer 0,645. Het muntpaar zakt daar momenteel door (0,643) maar dat is voornamelijk het gevolg van het fragiel risicosentiment (beurzen verliezen zo’n anderhalf procent). In een iets langer perspectief noteert NZD/USD nog steeds vrij sterk. Dat verandert volgens ons op korte termijn niet.
 

NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.