Kunnen de payrolls de rust doen terugkeren?

De markten: kort op de bal

Hoeveel slecht nieuws is er ondertussen verdisconteerd?

Flag US

Gisteren ging het er, zeker aan het begin van de dag, opnieuw uiterst nerveus en volatiel aan toe. Investeerders twijfelen of de economisch cyclus in 2019 niet te veel dynamiek dreigt te verliezen. De arrestatie van de CFO van de Chinese Tech-gigant Huawei deed de markten bovendien vrezen dat het staakt-het-vuren in de handelsoorlog tussen de VS en China mogelijk geen lang leven beschoren is. Die mix zorgde voor een nieuwe duik op de beurzen. Nog meer spanning na de middag. Het ADP rapport toonde een tragere tewerkstellingsgroei (175 000) in November. Fed gouverneur Kaplan ging mee in de richting van de markten en gaf dat aan de groei-onzekerheid een goede reden was voor de Fed om voorzichtig te werk te gaan. De Amerikaanse rentes en de beurzen vielen te prooi aan een valversnelling al konden de Amerikaanse indices later wel een groot deel van het verloren terrein terugwinnen. De dollar bleef opnieuw buiten de turbulentie en klokt af met marginale verliezen. Vannacht bleef Fed-voorzitter Powell in een speech wel optimistisch over de economie en de arbeidsmarkt, maar de marktreactie bleef beperkt. De Aziatische en Europese beurzen tonen een fragiel herstel.


Vandaag kijken we vooral uit naar de uitkomst van de OPEC-vergadering en naar de Amerikaanse data met onder meer consumentenvertrouwen en uiteraard de payrolls. De markt verwacht een jobgroei van 198 000 (was een sterke 250 000 in oktober). De werkloosheidsgraad wordt stabiel verwacht op 3.7%. Voor de loongroei staat de verwachting op 0.3% M/M en 3.1% J/J. We vinden de verwachtingen vrij hoog. Wat ook de uitkomst van het rapport is, de marktreactie wordt uiterst interessant. Een ‘desastreus’ rapport dreigt natuurlijk de groei-onzekerheid aan te wakkeren. In geval van het matig en of goed rapport kijken we uit of de markt niet stilaan tot de conclusie komt dat er ondertussen toch al veel slecht nieuws/groeivertraging is in geprijsd. In dat scenario kan de neerwaartse rentetrend op zoek naar een bodem. De reactie van de beurzen en van de dollar is minder evident. Beursinvesteerders vreesden recent immers niet enkel de groeivertraging, maar ook een te agressieve Fed. Bij degelijke data wordt die vrees alvast niet weggenomen. De dollar was de voorbije dagen een oord van relatieve rust ondanks de volatiliteit op andere markten. De markt gaat er blijkbaar vanuit dat een eventuele globale groeivertraging niet enkel de beleidsnormalisatie van de Fed zal bemoeilijken, maar ook dat van de andere grote centrale banken. Voorlopig trekt de wisselmarkt geen conclusies en dat kan nog wel even zo blijven. We zien EUR/USD voorlopig verder zijwaartse evolueren in de 1.12/1.15 handelsband.

 

Figuur - VS 10-j rente : hoeveel slecht nieuws is er ondertussen verdisconteerd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.