Amerikaanse economie geeft jobgroei sinds de financiële crisis terug prijs

De markten: kort op de bal

Werkloosheidsaanvragen blijven ontstellend hoog

Flag US

Vroeger was het maandelijks Amerikaans arbeidsmarktapport, de payrolls, zowat het belangrijkste economisch rapport voor de markten. We gingen ervanuit dat het ons een goed overzicht geeft van de gezondheid van de Amerikaanse economie. In tijden van corona is een maand een eeuwigheid. Zoals we dagelijks uitkijken naar de update van de virologen, geven de markten nu ook meer gewicht aan cijfers die kort op de bal spelen. Dat doen de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. Zoals bij de dagelijkse update van de virologen zijn er ook hier massa’s interpretatieproblemen en blijft het moeilijk om een conclusie te trekken voor de verdere economische gevolgen van corona. Hoe dan ook: als meest tijdig beschikbaar cijfer heeft het rapport meer gewicht in het bepalen van het marketsentiment.

Er vroegen in de week tot 18 april in de VS opnieuw 4 500 000 werknemers voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan. Dat brengt het cumulatief aantal voor de laatste vijf weken op ongeveer 26,45 mln. Het cijfer was iets lager dan dat van de week eerder (5 237 000) en al bij al relatief kort bij de marktverwachting, al liepen de schattingen daar begrijpelijk ver uiteen. Om het cijfer in perspectief te plaatsen, gedurende de opwaartse trend van de tewerkstellingscurve tussen 2010 en begin dit jaar werden in de VS zowat 22 mln bijkomende jobs gecreëerd in het herstel na de financiële crisis. Naast de wekelijkse nieuwe werkloosheidsaanvragen worden, met een week vertraging, ook de globale werkloosheidsuitkeringen (continuing jobless claims) bekend gemaakt. Die stegen in de week tot 11 april van 11 912 000 tot 15 976 000. Daarmee steeg de verzekerde werkloosheidsgraad in de VS van 8.2% tot 11.0%. Zoals gezegd is het cijfer op zich niet zo gemakkelijk te interpreteren. Een van de vragen is bijvoorbeeld wat de impact is van de steunprogramma’s van de Amerikaanse overheid die bedrijven ondersteunden om werknemers in dienst te houden. Dit programma werd deze week overigens nog eens met $ 320 mld verhoogd. Voor de nabije toekomst mag men hopen dat het aantal ‘nieuwe’ aanvragen stillaan over zijn piek is. Dat zegt natuurlijk niets over de snelheid waarmee mensen in een volgende fase terug aan het werk gaan. In dat verband gaan de markten in de nabije toekomst misschien wel iets meer aandacht geven aan de ‘continuing claims’, als tijdige barometer voor de economie in coronatijden.

Overigens, die marktreactie blijft voorlopig beperkt. EUR/USD heeft het al heel de dag moeilijk en test de belangrijke zone rond 1.0770, maar dat heeft waarschijnlijk eerder te maken met een afwachtende houding ten aanzien van de euro in de aanloop naar de EU-top over economische steunmaatregelen. De Amerikaanse 10-j rente dobbert wat doelloos rond iets boven 0.60%. De Amerikaanse beursfutures gaan iets hoger. Daar is de reactie blijkbaar: het had erger gekund. Mogelijk moeten de markten hun mening straks toch nog herzien naar aanleiding van de Amerikaanse PMI’s. Van Australië, over Japan tot de EMU en het VK kenden die vanmorgen allemaal een ongewoon scherpe terugval.
 

Figuur - VS 10-j rente in rustiger vaarwater. Op zoek naar een bodem?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.