Even rust voor het weekend?

De markten: kort op de bal

Wachten op…. gecoördineerde actie?

Flag EU

Gisteren gaven de markten opnieuw een uiterst verdeeld beeld. In Europa was het vooral uitkijken naar de reactie op de nieuwe maatregelen van de ECB. Het nieuw aankoopprogramma van obligaties (PEPP) had waarschijnlijk in de eerste plaats tot doel om de forse toename van de kredietrisicopremies in landen als Italië tegen te gaan. Er was geen euforie, maar de spreads vernauwden aanzienlijk. Doel (minstens voorlopig) bereikt. Tegelijk viel wel op dat de lange rentes in de kernlanden (Duitsland, maar ook in de VS) opwaarts georiënteerd bleven, ondanks de vele pogingen van de centrale banken om de monetaire condities soepel te houden. Zoals steeds in deze crisiscontext is er geen éénduidige uitleg. We geven toch twee argumenten. Lange obligaties zijn hoe dan ook minder gewild in een context waar iedereen cash en liquiditeit verkiest. Wie iets verder vooruitkijkt houdt mogelijk ook rekening met de enorme behoefte aan financiering van de verschillende stimuleringsprogramma’s die de overheden op touw zetten. Meer (toekomstig) aanbod van obligaties duwt (in theorie) obligatieprijzen lager/rentes hoger. Zelfs Duitsland (!) geeft nu aan om de budgettaire orthodoxie wat te willen temperen.

Op de wisselmarkt bleef het patroon uiterst volatiel maar het hamsteren van dollars ging onverminderd verder. EUR/USD zakte (even?) beneden 1.07. Toch waren er eerste tekenen dat sommige centrale banken ‘iets’ willen doen om de crash van hun ‘kleine’ munt tegen de oprukkende dollar een halt toe te roepen (Noorwegen, India, Australië ….). Het feit dat sommige van deze centrale banken tegelijk de rente (moeten) verlagen of bijkomende liquiditeit creëren door een kwantitatief monetair beleid, illustreert alleen maar het beslissingsdilemma waar de monetaire autoriteiten voor staan. Ook de Britse centrale bank (BoE) versoepelde gisteren het beleid verder (rente naar 0.1%, aankoop van obligaties), waarschijnlijk in de eerste plaatse om de opwaartse druk op de Britse lange rente te temperen. De directe impact op het pond was beperkt. De Britse munt had er gisteren opnieuw een extreem volatiele sessie opzitten. Wat dat betreft kregen we gisteren zowat de eerste data die echt werden opgemeten tijdens het coronatijdperk (Ifo, bedrijfsvertrouwen in de VS, Amerikaanse werkloosheidsaanvragen). Het zal niemand verbazen dat de knipperlichten hier op rood sprongen.

Hoe dan ook, vanmorgen keert er een relatieve rust terug op de Aziatische en ook de Europese markten. We trekken voorlopig nog niet te veel conclusies. Uiteraard mag je verwachten dat fiscale/politieke & monetaire autoriteiten dit weekend nog eens alles op een rijtje zetten. Dat zal ongetwijfeld een reeks nieuwe maatregelen opleveren. Vanuit marktoogpunt kijken we hier toch vooral naar de wisselmarkt. De stijging van de dollar en de extreme voorkeur voor USD-liquiditeit beginnen stilaan zowat voor iedereen een probleem te worden. De markten vragen zich dan ook af of er geen gecoördineerde actie op komst is (bv. op G7 niveau) om de stijging van de dollar af te remmen. Recent was de VS niet altijd een grote voorstander van een gecoördineerde multilaterale politiek. Zorgt deze crisis er voor dat ook deze slinger stilaan terug wat in de andere richting gaat? Niets is zeker, maar misschien wordt de hoop voor gecoördineerde actie (in de wisselmarkt) wel iets realistischer. Wordt zeker vervolgd.
 

Figuur - Handelsgewogen USD: hoop op gecoördineerde actie?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.