Ook Riksbank komt met nieuwe maatregelen …

De markten: kort op de bal

… maar geen herintroductie van negatieve rentes

Het lijkt stilaan op een egotrip onder de centrale banken. Het regent aankondigingen van uitzonderlijke maatregelen op al even uitzonderlijke tussentijdse beleidsvergaderingen (al worden die stilaan eerder de regel). Een monetair opbod als het ware om de markt te overtuigen van de daadkracht van centraal bankiers wereldwijd. De Riksbank wierp zichzelf al eerder in die wedstrijd en probeert nu het gat te dichten met de kopgroep door de nieuwe maatregelen die het gisterenavond aankondigde.

Eerst en vooral: de Riksbank sneed in tegenstelling tot haar Scandinavische buur Noorwegen (zie apart bericht) niét in de rente. Ze verhoogde eind vorig jaar nog de rente met 25 basispunten van -0.25% tot 0%. De centrale bank signaleerde gisteren nog weinig appetijt om het experiment met negatieve rentes opnieuw te beleven, zelfs in de huidige bijzonder onzekere omstandigheden. Ze kiest daarentegen voor specifieke, meer gerichte actie. In het licht van de recente dollarschaarste, zal de Riksbank dollarkredieten verstrekken. Ze doet dat aan de hand van de swaplijn die de Amerikaanse Federal Reserve gisteren uitrolde aan negen additionele centrale banken, waaronder de Riksbank. De Zweedse centrale bank start ook met het opkopen van bedrijfsobligaties om zodoende de kredietverlening naar ondernemingen – die kampen met opdrogende cashflow – te ondersteunen. Die maatregel past in het kader van de uitbreiding van het aankoopprogramma dat de Riksbank eerder deze week al nam. De totale omvang van dat programma bedraagt een slordige 6% van het Zweedse BBP.

De Zweedse kroon reageerde relatief neutraal op de aankondiging. Het is niet evident voor de markten om eenduidige conclusies te trekken in omstandigheden die aan een rotvaart wijzigen. De Zweedse munt betaalde afgelopen dagen een stevige prijs voor haar lagere verhandelbaarheid (liquiditeit). EUR/SEK noteerde aan niveaus niet meer gezien sinds de financiële crisis. De rust keert vandaag een beetje terug. Daar profiteert de SEK wat van. Het gaat hier allicht ook minstens deels om een technisch herstel na de mokerslagen van afgelopen dagen. Het muntpaar noteert momenteel kortbij maar boven een nog steeds historisch hoge 11. De Zweedse kroon heeft allicht wel een significante en blijvende ontspanning op de globale markten nodig voor meer een meer fundamenteel gedreven remonte.
 

EUR/SEK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.