EU’s top juridisch adviseur heropent discussie rond ‘Artikel 50’

De markten: kort op de bal

Het pond wint licht terrein

Flag Brexit

Terwijl premier May het Verenigd Koninkrijk rondtoert op zoek naar steun voor haar brexitdeal met de Europese Unie, krijgt de brexitpuzzel er mogelijk een nieuw scenario bij. Onderwerp van de discussie is de zogenaamde ‘Artikel 50’ uit het Verdrag van Lissabon. Dat artikel omschrijft het proces voor een vertrek uit de Europese Unie. Wat dat artikel niet doet, is de procedure omschrijven indien het betreffende EU-lidstaat zich bedenkt en alsnog binnen de EU wil blijven. Het waren pro-Europese Britten die dit vraagstuk de wereld instuurden. Volgens de Europese Commissie kan Artikel 50 enkel maar worden ingetrokken als daarvoor unanieme goedkeuring voor is van de overige 27 EU-lidstaten. Het VK kon dus niet eenzijdig dit proces in gang trappen. Nu wordt anders beweerd. Advocaat-generaal van het Europees Gerechtshof Manuel Campos Sanchez-Bordona verklaarde in een niet-bindend advies dat het VK het artikel unilateraal kan intrekken.

Mogelijk slecht nieuws voor premier May dus, die opnieuw met een extra scenario rekening moet houden. Momenteel toert ze het land rond om steun te vinden voor haar brexitdeal met de EU. Zo hoopt ze de deal volgende week dinsdag (11 dec) alsnog door het Britse parlement te duwen. De oppositie voor die deal is uiterst groot waardoor de kans klein wordt geacht dat het een meerderheid haalt. Een tweede parlementsstemming is dan mogelijk, maar bij een nieuw verlies wordt een no-deal brexit haast onvermijdelijk. Een andere optie is om een nieuw referendum te houden, waar de Britten kunnen kiezen of ze de huidige deal steunen/niet steunen, of gewoon bij de EU willen blijven. Tot vandaag heerste het gevoel dat deze laatste optie onhaalbaar is, aangezien de voltallige EU moet instemmen. Nu wordt de deur tot deze optie iets meer geopend. 

Het pond is alvast niet rouwig. Op het nieuws verloor EUR/GBP terrein en zakt het opnieuw onder de 0.89-grens. De grote onzekerheid in het brexitverhaal blijft de bovenhand houden, waardoor we niet verwachten dat deze beweging ver zal weglopen. Enkel een echte doorbraak kan het pond opnieuw stevig ondersteunen.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.