Amerikaanse rentecurve toont bezorgdheid investeerders

De markten: kort op de bal

5 jaarsrente daalt onder 2 jaarsrente

Flag US

Amerikaanse investeerders startten de week met een pessimistische blik op de toekomst. Voor één keer was dat niet af te leiden van de beurzen. De belangrijkste Amerikaanse indexen wonnen meer dan 1% nadat Chinees president Xi Jinping en Amerikaanse president Trump een 90-dagen durende wapenstilstand bereikten in de handelsoorlog. De Amerikaanse rentemarkten stuurden een onheilspellender signaal. De rentecurve inverteerde voor het eerst sinds 2007 tussen looptijden van 5 jaar en 2 jaar. De Amerikaanse 5-jaarsrente daalde dus beneden de 2-jaarsrente. Het verschil tussen looptijden van 10-jaar en 2-jaar zakt tot amper 13 basispunten, een cyclisch dieptepunt. Een inverse rentecurve staat bekend als voorloper van een recessie. De laatste keer dat de marktindicatie foutief bleek, was in 1967.

De daling van de Amerikaanse rentes en vervlakking van de curve startte begin deze maand. De markt vreest dat de globale groeivertraging en keerzijde van fiscale stimulus (hogere tekorten) een negatieve weerslag zullen hebben op de Amerikaanse economie. Ze vindt steun bij commentaren van Fed-gouverneurs die die risico’s voor het eerst dit jaar in de verf zetten. De nadruk in de notulen van de vorige Fed-vergadering veranderde van risico’s voor een oververhitting van de Amerikaanse economie naar risico’s voor een groeivertraging. De afkoeling in rentegevoelige markten zoals de vastgoedmarkt springen in het oog. Bovendien blijft de inflatie ondanks de sterke groei van de voorbije kwartalen en ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, relatief stabiel rond 2%. Voeg daar aan toe dat de Fed al enkele maanden benadrukt dat ze bereid is om iets hogere inflatie te aanvaarden na jaren van prijsdruk beneden het 2%-peil en de markt vreest dat het einde van de Amerikaanse groei- en rentecyclus nadert. Ze houdt rekening met nog 2 renteverhogingen op korte termijn, gevolgd door een pauze en renteverlagingen eind 2020/begin 2021. De daling van de 5-jaarsrente onder de 2-jaarsrente is daarvan het beste bewijs.

Voorlopig blijven we voorzichtig om de doemberichten te volgen. De Amerikaanse ISM-bedrijfsvertrouwensindicator steeg gisteren nog van 57.7 tot 59.3, een bijzonder sterk cijfer. Historisch gezien duurde het gemiddeld 18 maanden nadat de Amerikaanse rentecurve inverteerde tussen 2 en 10 jaar vooraleer de recessie een feit was. Markten zijn vaak pessimistischer en vrezen dat het omslagpunt korter om de hoek loert. In de vorige opwaartse rentecyclus, verhoogde de Fed de beleidsrente na de inversie nog 5 keer met 25 basispunten en steeg de Amerikaanse rentecurve uiteindelijk nog meer dan 50 basispunten. De beweging gebeurde parallel over de curve. De Fed-beleidsvergadering van 19 december, met nieuwe groei-, inflatie en rentevoorspellingen, wordt een zéér belangrijke voor markten. Als de markt twijfel voelt bij de Amerikaanse centrale bank, kan turbulentie een versterkende rol spelen in het beëindigen van de op één na langste expansie uit de Amerikaanse geschiedenis.

 

Amerikaans renteverschil: 10-2 (blauw), 5-2 (paars) en 5-3 (zwart)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.