Centrale banken zetten ‘ultieme’ conventionele en onconventionele stappen

De markten: kort op de bal

Op zoek naar nieuwe fase ‘out of the box’ oplossingen…

Flag Japan

De coronacrisis (en vooral het management ervan) zorgde voor een nieuwe vloed aan acties van centrale bankiers. We gaan niet te veel in op de technische details, maar proberen door het bos de bomen nog even te zien. Over de acties van de Fed hebben we het hier even niet meer. Daarover berichtten we al eerder.


De volgende stap in de ketting van ‘activisme’ van de centrale banken werd laat gisterenavond in gang gezet door de Reserve Bank of New Zealand. Ze verlaagde onverwachts de rente van 1% tot 0.25% en zei de rente daar te willen houden voor de volgende twaalf maanden. De RBNZ gaf ook aan dat ze, indien nodig, bij een volgende stap waarschijnlijk zal overgaan tot aankoop van overheidsobligaties om de liquiditeit te verbeteren, eerder dan de rente negatief te maken.


Ook de Bank of Japan voerde haar steun aan de economie en de markten op. Opvallend, zoals de ECB verlaagde de Bank of Japan haar beleidsrentes NIET. De kortetermijn beleidsrente bleef onveranderd op -0.1% en de centrale bank wil de lange rentes in de buurt van 0% houden. Blijkbaar vreest ook de BOJ dat het verder negatief maken van de rentes meer schade toebrengt aan het vertrouwen in het financieel systeem dan dat het zou helpen om de strikter wordende financiële condities te versoepelen. Om de liquiditeitsverschaffing naar de economie en de markten te ondersteunen gaat de bank haar aankoop van aandelengerelateerde fondsen verdubbelen tot een bedrag op jaarbasis van 12 000 mld yen ($ 112.55 mld). Ook de aankoop van activa gerelateerd tot de vastgoedmarkt wordt opgedreven tot een in verhouding beperkter bedrag van 180 mld yen. De BoJ houdt ook 2 000 mld yen achter de hand om schuldpapier van bedrijven op te kopen. De BoJ zei dat het beleid omtrent de waardering van de yen de verantwoordelijkheid is van het ministerie van Financiën, maar gaf wel aan dat ze ook dit aspect in het oog houdt en de ontwikkeling in lijn moet blijven met de economische fundamenten. Ondanks uitgebreide aankopen van activa (waaronder overheidsobligaties) houdt de BoJ op dit ogenblik wel nog een ‘conceptuele’ scheiding tussen de uitvoering van het fiscale en het monetaire beleid.

Op een crisisbeleidsvergadering verlaagde ondertussen ook de Bank of Korea haar beleidsrente met 0.5% tot 0.75%. Ook de BoK nam verdere maatregelen om het kredietverlening naar bedrijven te ondersteunen.

Al de maatregelen van deze en andere centrale banken vallen binnen het klassiek kader van monetaire ondersteuning in tijden van extreme financiële stress met als eerste doel de liquiditeit op de markten zo goed als mogelijk te ondersteunen
De huidige crisis brengt echter ook steeds meer aspecten van fors verslechterende kredietkwaliteit aan het licht voor bedrijven wiens activiteit stilvalt omwille van de coronacrisis. Dit kredietaspect kan niet (alleen) door de monetaire autoriteiten worden aangepakt. Overbruggingsfinancieringen of andere vormen van garantie moeten in principe geïnitieerd worden door de regeringen, eventueel in tweede orde geflankeerd door de centrale bankiers. Geven de Europese ministers van Financiën nu hun crisisoverleg deze namiddag de eerste aanzet van een meer gecoördineerde aanpak tussen fiscale en monetaire actie (bijvoorbeeld onder de vorm van een Europees crisisfonds/mechanisme?).
 

Figuur - Grafiek 10-j Duitse rente: lange rentes zakken niet (verder) ondanks actie van centrale banken.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.