Fed zet alle zeilen bij om spanning in geld- en obligatiemarkt het hoofd te bieden

De markten: kort op de bal

Markt in eerste instantie niet overtuigd

Flag US

Niet enkel de ECB probeerde gisteren haar deel te doen in het bestrijden van de corona crisis. Ook de Fed, nog steeds de facto centrale bankier van de wereld, haalde de grote middelen boven. Via een reeks zogenaamde repo operaties gaat de Fed de komende maand indien nodig tot meer dan $5 000 mld (de facto onbeperkte) liquiditeiten verschaffen. Ze gaat ook obligaties met langere looptijden kopen. Ze noemt het nog geen kwantitatieve monetaire versoepeling, maar een tijdelijke maatregel om de verstoring in markt van overheidsobligaties op te vangen. In essentie komt het daar wel op neer. De Amerikaanse obligatiemarkt bekleedt een sleutelfunctie in het Amerikaanse en wereldwijde financiële systeem. Ze zijn niet alleen een referentie voor de rentemarkten maar zijn ook de referentie in onderpand voor geldmarkttransacties. Wanneer die veilig geachte Amerikaanse overheidsobligaties niet vlot meer te gelde kunnen worden gemaakt, kan dat voor een blokkering zorgen in zowat alle andere deelmarkten.

De draconische maatregelen van de Fed hadden slechts een beperkt en tijdelijk effect, zeker op de beurzen. Op het einde van de dag waren ook de lange rentes in de VS nauwelijks lager. Investeerders vertrouwen op dit ogenblik blijkbaar alleen nog ‘cash’. Dat is waarschijnlijk trouwens ook een van de redenen waarom goud gisteren ook onderuit ging.

Na opnieuw forse verliezen in de opening in Azië vanmorgen, krabbelen de beurzen voorzichtig overeind, al trekken we voorlopig geen conclusies. Om de markten wat meer gerust te stellen is waarschijnlijk actie van een andere orde nodig. Ondertussen verdisconteert de markt dat de Fed de rente op haar vergadering volgende week (mogelijk al vroeger) richting 0% gaat verlagen. Daarnaast blijft het vooral uitkijken naar eventuele nieuwe maatregelen, noem het gerust ‘out of the box’-ideeën van de Fed en andere centrale banken om de crisis het hoofd te bieden. Een nieuwe operatie QE (aankoop van obligaties) ligt voor de hand. In Japan koopt de Bank of Japan nu al korfjes van aandelen (ETF’s). Moeten/gaan andere centrale banken dit voorbeeld volgen? ECB-topvrouw Lagarde gaf aan dit voorlopig nog niet te overwegen. Een andere optie is dat de centrale banken de overheden ‘rechtstreeks’ geld toestoppen om de economische vraag nieuw leven in te blazen. Economisten noemen dat monetaire financiering van de overheid. Anderen zullen het de term ‘helicopter money’ geven. Veel centrale banken, waaronder de ECB, mogen dat op dit ogenblik niet, maar nood breekt (mogelijk) wet. Hoe dan ook blijven de centrale bankiers op zoek naar een nieuwe formule om de massale injectie van liquiditeit om te zetten in ‘marktvertrouwen’. Mogelijk brengt het weekend raad (en gecoördineerd overleg).
 

Figuur - Handelsgewogen USD (DXY): US dollar probeert status van veilige haven (een vooral meest liquide asset) waar te maken.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.