Zweedse inflatie neemt onverwachte duik in januari

De markten: kort op de bal

Kroon opnieuw onder druk

Zoals in veel landen zijn er in Zweden verschillende inflatiemaatstaven: de ‘gewone’ CPI, CPIF die de Riksbank in het oog houdt, de CPIF ex-energie, ….. Dat kan al eens voor verwarring zorgen. Voor de maand januari was de verrassing echter consistent ongeacht de index. De inflatie in Zweden vertraagde veel forser dan verwacht. De CPIF daalde 1.5% m/m en klokt daardoor af op 1.2% j/j van 1.7% j/j in december (1.6% was verwacht). In de reeks exclusief energie was de terugval iets minder uitgesproken (1.6% van 1.7%) maar er was wel een stijging verwacht.
Het is zeker niet zo dat de inflatiedaling enkel toe te schrijven is aan ‘technische’ factoren. Toch is januari een moeilijke maand om de inflatie in Zweden in te schatten onder meer omdat de statistische dienst de gewichten van verschillende producten in de inflatiekorf aanpast. Ook de Riksbank gaf daarom op voorhand al aan dat ze zich niet al te zeer zou laten leiden door een verrassing in het januari inflatiecijfer. Naar productgroepen toe was er de forse daling van de energieprijzen. Door het milde winterweer was de vraag naar elektriciteit laag. Tegelijk was er een groot aanbod aan windenergie. Daarnaast waren er ook opvallende daling in de prijzen voor consumentgoederen zoals kleding of de prijzen voor communicatie.

In haar beleidscommuniqué na de vergadering van 12 februari gaf de Riksbank aan dat ze dit jaar een tijdelijke afkoeling verwacht van de inflatie omwille van lagere energieprijzen, maar ze ging er wel vanuit dat de onderliggende inflatie kortbij 2% zou blijven. Ondanks de recent stoïcijnse houding van de Riksbank is in de markt alvast het debat gestart of de Bank met haar renteverhoging in december van -0.25% tot 0.0%, niet te hard van stapel is gelopen en of die eventueel ongedaan moet worden gemaakt.
Zeg nooit nooit, maar we gaan er vanuit dat de Riskbank blij is dat ze het experiment van negatieve rentes achter zich heeft kunnen laten en de lat om daar op terug te komen ligt hoog. Anderzijds zal de markt de Zweedse cijfers nu met nog meer aandacht in het oog houden. Zeker als ook de activiteitdata fors zouden verslechteren, zal de druk op de Riksbank opnieuw toenemen.

De kroon verzwakte vanmorgen van EUR/SEK 10.55 tot in de buurt van 10.60. De Zweedse munt deed het goed eind vorig jaar en zag ook minder af van de risk-off omwille van corona dan in het recente verleden het geval was in een context van algemene risk-off. Voorlopig zien we geen reden voor een nieuwe trendmatige verzwakking van de kroon. Anderzijds is het positief momentum ook wel wat bekoeld. Er zijn waarschijnlijk sterke data nodig op de kroon te laten versterken beneden de steunzone van 10.47/10.42 (zie grafiek).
 

Figuur - EUR/SEK: Kroon krijgt tegenwind van lage inflatie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.