Eerste terugval in herstel Duitse ifo-indicator sinds augustus dieptepunt

De markten: kort op de bal

Euro en Europese rentes verliezen marginaal terrein

De Duitse ondernemersbarometer van het ifo-instituut zakte in januari onverwacht van 96.3 tot 95.9. Het is de eerste terugval sinds de bodem bereikt werd in augustus (94.5). Details toonden een marginale vooruitgang in de inschatting van de huidige situatie (98.8 tot 99.1) terwijl de vooroplopende “verwachtingen” van 93.9 tot 92.9 daalden. Bedrijfsleiders zijn dus iets pessimistischer over de volgende maanden en starten het jaar op hun hoede. Op sectorvlak zien we dezelfde evolutie die de PMI-vertrouwensindicatoren vorige week toonden: een verbetering in de lijdende verwerkende nijverheid. De deelindicator tekende de sterkste stijging sinds februari 2017 op en weerspiegelt de minder onzekere internationale context, nu negatieve staartrisico’s zoals de no-deal brexit en het ontsporen van de Sino-Amerikaanse handelsoorlog minstens tijdelijk van de baan zijn. De dienstensectorindicator ging er marginaal op achteruit.


De belangrijkste economische cijfers voor januari zijn ondertussen achter de rug. Ze tekenden meer een beeld van stabilisatie dan van het verhoopte herstel. De rentemarkten bereikten eerder dit jaar belangrijke weerstandsniveaus, maar kregen niet dat finale duwtje in de rug. In tegenstelling. Het Chinese coronavirus houdt de markt via risicoaversie gegijzeld en luidde een rentebeweging lager in. De zwakkere ifo-indicator draagt vandaag marginaal bij tot die daling. Op de wisselmarkt verkeert de euro al enkele dagen in iets viezere papieren. Het muntenpaar EUR/USD handelt rond 1.1020, het laagste niveau sinds begin december. Ook hier is de negatieve impact van de ifo-indicator beperkt. Steun bevindt zich rond 1.0981 en vooral 1.0879.
 

EUR/USD: verval in Europese eenheidsmunt zet zich door

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.