Salvini’s gehoopte comeback eindigt in mineur

De markten: kort op de bal

Links domineert in Emilia-Romagna

Flag Italy

Emilia-Romagna, één van de laatste (centrum)-linkse bolwerken, wordt sinds de Tweede Wereldoorlog onafgebroken geregeerd door socialisten, communisten en sinds de jaren negentig van de vorige eeuw door sociaaldemocraten. Opiniepeilingen in de aanloop naar de regionale verkiezingen dit weekend wezen op een mogelijke einde.

Toen Lega-leider Matteo Salvini in augustus uit de nationale regering met de Vijfsterrenbeweging stapte, hoopte hij op die manier vervroegde verkiezingen uit te lokken om de gunstige opiniepeilingen voor (centrum)rechts te verzilveren. Dat was echter buiten de centrumlinkse PD gerekend, die een minstens even merkwaardige coalitie met de vijfsterrenpartij opzette. Onenigheid tussen beide partijen en interne strubbelingen binnen 5SM verzwakten de huidige coalitie. Meer dan 20 parlementsleden zochten elders onderdak en 5SM-partijleider en vicepresident Di Maio diende zijn ontslag in. Salvini hoopte de lijdende coalitie in Emilia-Romagna de finale doodsteek te geven. Hij voerde een agressieve campagne in de regio. De symbolische zege bleef uit. Een exitpoll voor de staatstelevisie RAI laat zien dat de zittende PD-president Bonaccini ongeveer 51.4% van de stemmen behaalt terwijl de rechts-populistische kandidate op 43.7% uitkomt. De definitieve uitslag wordt later vandaag verwacht. Bonaccini heeft zijn nieuwe termijn waarschijnlijk te danken aan de anti-rechtse protestbeweging “Sardines”. Die riep de jeugd massaal op om te gaan stemmen. Maar liefst 68% van de stemgerechtigden verscheen in het stemhokje, ten opzichte van 40% in 2014.

Met de linkse overwinning in Emilia-Romagna worden vervroegde verkiezingen opnieuw iets minder waarschijnlijk en neemt het risico op een politieke crisis in Italië op korte termijn af. Opiniepeilingen tonen nog steeds aan dat een centrumrechtse alliantie een absolute meerderheid zou behalen als er vandaag nationale verkiezingen zouden plaatsvinden. De Italiaanse kredietrisicopremie t.o.v. Duitsland daalt vandaag van 157 basispunten tot 140 basispunten, het laagste niveau sinds begin november.
 

Grafiek: Italiaanse kredietrisicopremie zakt tot 140 basispunten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.