Britse economie start 2020 op een positieve noot

De markten: kort op de bal

PMI’s overtreffen alle verwachtingen

Flag EU

Vandaag kregen we in het VK een van de laatste belangrijke datareeksen voor de beleidsbeslissing van de Bank of England volgende week donderdag. Vol spanning keken beleggers uit naar de Markit PMI-bedrijfsvertrouwensindicator en dat verwelkomden ze gretig. De allesomvattende indicator dikt aan tot 52.4 in januari van 49.3 in december, het hoogste peil sinds eind 2018. Een notering boven 50 wijst op toenemende activiteit in de privésector. Een cijfer beneden 50 suggereert een contractie. Constructieve ontwikkelingen op handelsfront en brexit-onzekerheid die een stap terugzet, geven het bedrijfsvertrouwen een boost. Is de Britse economie na de verkiezingen van 12 december in een nieuwe fase aanbeland?

De PMI voor de verwerkende nijverheid klokte af op 49.8 van 47.5 in december, nog steeds beneden de grens van 50, maar vertoont tekenen van stabilisatie. Nieuwe orders en een toenemende werkgelegenheid zorgen voor een positieve bijdrage terwijl de versnelde voorraaddaling de voornaamste negatieve drijfveer was. Ook de dienstensector kreeg een flinke boost. De PMI-indicator steeg van 50 naar 52.9 in januari, het hoogste niveau sinds september 2018. Een bewogen 2019 vol handels- en brexitonzekerheid zorgde voor veel pessimisme en bijgevolg uitstelgedrag bij bedrijven. Zij pikken de draad weer op nu hun gemoedstoestand weer opgekrikt is.

De economische heropleving maakt een renteverlaging van de Bank of England volgende week minder waarschijnlijk. De data-injectie zorgde voor een snelle reactie op de markten. Beleggers stellen hun mening bij en prijzen een kans in van 50% op een renteverlaging volgende week. Enkele dagen geleden bedroeg dit nog 70%. EUR/GBP daalde na de publicatie (positief voor het pond) maar het pond gaf die winsten al gauw weer op. Beleggers blijven blijkbaar op hun hoede omwille van het verdeeld beeld van de recente data (zwakke data vorige week/sterker deze week). Het blijft een dubbeltje op zijn kant voor de Bank of England. Ook de onzekerheid omtrent de handelsovereenkomst met Europa blijft natuurlijk sluimeren. Nu is het uitkijken wat de BoE beslist: uitstel, afstel of gewoon doorgaan?
 

Grafiek: EUR/GBP: pond kan opmars (voorlopig?) niet voortzetten, ondanks sterk PMI vertrouwen. .

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.