Zwitserse centrale bank staat voor een dilemma

De markten: kort op de bal

Frank op sterkste niveau sinds april 2017

Sinds mensenheugenis probeert de Zwitserse centrale Bank (SNB) de inflatie naar een meer normaal niveau te brengen, voorlopig zonder veel succes overigens. In december klokte de inflatie af op 0.0% m/m en 0.2% j/j! De sterke Zwitserse frank is hierbij een grote hinderpaal op weg naar die verhoopte hogere inflatie. Aan EUR/CHF 1.0730/50 noteerde de Zwitserse munt de voorbije dagen aan het sterkste niveau sinds april 2017. De markten kijken dan ook stilaan in de richting van de SNB. Voorzitter Johnson liet verstaan dat de SNB voorlopig niet van tactiek zal veranderen.

Concreet zou dat beteken dat de SNB haar politiek van selectieve interventies in de wisselmarkt verder zet. In de periode van eind 2011 tot begin 2015 intervenieerde de SNB op een vast niveau (EUR/CHF 1.20) om een mogelijke appreciatie van de frank af te blokken. Jordan zei vanmorgen dat de bank op dit ogenblik deze drastische stap (vast interventieniveau) niet overweegt. Ondanks het feit dat de Zwitserse beleidsrente al zwaar negatief is (-0.75%), gaf Jordan aan dat de SNB het beleid nog verder kan versoepelen. Naast het gebruik van de negatieve rente probeerde de SNB de sterke frank de voorbije jaren ook af te remmen met een tactiek van selectieve interventies (verkopen van CHF in de wisselmarkt). De SNB maakt daarover officieel weinig bekend maar data over de CHF deposito’s bij de SNB zijn een goede indicatie voor eventuele interventies. Recent was er wat dat betreft niet veel te zien.

De SNB bevindt zich ook in een moeilijk parket. Afgezien van ‘technische problemen’ voor de balans van de centrale bank als gevolg van de accumulatie van vreemde deviezen, kreeg de SNB recent ook tegenwind uit ietwat onverwachte hoek. De VS zette het land op zijn monitor als mogelijke wisselkoersmanipulator. Als het land echt die status krijgt dreigen er strafmaatregelen. Jorden ontkende deze beschuldiging en zei dat Zwitserland enkel voorkomt dat een al te hoog gewaardeerde munt nog sterker zou worden. Hoe dan tonen de ontwikkelingen van de voorbije dagen de moeilijke situatie waarin de SNB zich bevindt. De markten zullen vanaf nu de statistieken van de CHF-deposito’s bij de SNB nog scherper in het oog houden. Zeker in een context van risico-aversie ziet het er naar uit dat de frank sterk kan blijven. Het pokerspel tussen de SNB en de markt blijft ondertussen duren.
 

Figuur - EUR/CHF: To intervene or not to intervene , that’s the question.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.