Britse consument heeft het moeilijk om brexitonzekerheid achter zich te laten

De markten: kort op de bal

Pond zet stapje terug, maar schade kon groter zijn

Flag UK

De handel in het pond werd sinds begin dit jaar gedomineerd door het debat over een renteverlaging door de Bank of England, mogelijk al aan het eind van deze maand. In december stemden al twee leden van het beleidscomité voor een verlaging van de beleidsrente (nu 0.75%). Vorige week gaf BoE-voorzitter Carney (die de fakkel overdraagt aan Andrew Bailey op 16 maart) aan dat de centrale bank, zowel via een renteverlagingen als via andere onconventionele middelen, nog steeds ruimte heeft om het beleid aanzienlijk te versoepelen. Ook andere gouverneurs gaven aan een renteverlaging te overwegen indien de Britse economie niet snel herstelt van de onzekerheid omwille van brexit. De meest recent gepubliceerde Britse data waren inderdaad zwak, maar het ging meestal over de periode voor de verkiezingen. Vandaag stonden de kleinhandelsverkopen voor december op de agenda. Konden ze een indicatie van beterschap bieden, na een stevige krimp in de verkopen (-0.6% m/m) in november? Het antwoord is neen.

De markt hoopte op een herstel van minstens 0.5% m/m na het negatieve trend van de voorbije maanden, maar het cijfer stelde teleur. De kleinhandelsverkopen daalden ook in december (-0.6% m/m; -0.8% voor de serie ex-autobrandstoffen). Bovendien werd het cijfer voor november verder neerwaarts bijgesteld. Het rapport van vandaag kan sommige BoE MPC-raadsleden verder overtuigen van de noodzaak van een renteverlaging. Anderzijds blijft natuurlijk de vraag of decemberdata al een goede indicatie zijn van de mogelijk nieuwe ‘mind-set’ van de Britten na de duidelijkheid over de uitstap uit de EU en met een nieuwe regering in het zadel die de economie maar al te graag fiscaal wil helpen.

Het pond anticipeerde gisteren en vanmorgen op beter nieuws. Het zag er vanmorgen zelfs naar uit dat EUR/GBP beneden 0.85 kon postvatten. De kleinhandelsverkopen blokken die versteviging van het pond begrijpelijk af. Toch had de schade, gezien de forse neerwaartse verrassing, groter kunnen zijn. Onmiddellijk na het rapport nestelde EUR/GBP zich in de zone 0.8525/30. Ondertussen verdisconteert de markt wel al een kans van ongeveer 75% op een renteverlaging op de beleidsvergadering van 30 januari.
 

EUR/GBP: pond zet stapje terug naar zwakke kleinhandelsverkopen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.