Zwitserse nationale bank gooit Credit Suisse levenslijn toe

De markten: kort op de bal

Paniek op de markt gaat voorlopig liggen

Flag EU

De financiële markten stonden gisteren in lichterlaaie nadat een belangrijke aandeelhouder in het noodlijdende Credit Suisse een kapitaalinjectie formeel uitsloot. De gedachte alleen al van een potentiële faling van de systeembank bezorgde investeerders koud zweet. Europese beurzen doken meer dan 3% in het rood, Duitse rentes zakten met bijna 50 bpn aan het korte eind als pudding in elkaar en EUR/USD verloor doorheen de dag anderhalve big figure (slot 1.0577).

Bij angst is het risico op een zichzelf versterkende spiraal uiterst groot. De schrik voor een faling die niemand wil, kan ironisch genoeg net daartoe leiden. Het is belangrijk om die vicieuze cirkel van meet af aan te doorbreken. Dat is wat de VS afgelopen weekend met de maatregelen beoogde en waar de Zwitserse Nationale Bank (SNB) samen met de toezichthouder FINMA met de aankondiging gisteren op mikte. Ze gooit Credit Suisse een levenslijn toe waarop de bank liquiditeit kan tappen. Dat deed ze voor een bedrag van CHF 50 miljard. De SNB gooit zich in de strijd als “lender of last resort” en dat stelpt voorlopig het bloeden. Het doemscenario van algemeen vertrouwensverlies gevolgd door een bankrun die een faling inluidt à la Silicon Valley Bank kan, voorlopig althans, op stal.

De Zwitserse toezichthouder liet tijdens de Amerikaanse handelsuren gisteren al weten dat er binnenkort een verklaring volgde. Het financieel persagentschap Bloomberg rapporteerde kort daarna en op basis van informatie door insiders over de liquiditeitslevenslijn. Dat hielp Wall Street om de verliezen, die aanvankelijk tot meer dan 2% opliepen, te beperken tot minder dan 1%. De Aziatische beurzen handelen vanmorgen nog (stevig) in het rood maar dat is vooral een inhaalbeweging op de Europese (en in mindere mate de Amerikaanse) sessie. Europese beursfutures wijzen op een felgroene opening van ongeveer 2%. De euro recupereerde gisteren nog laat in de sessie en bouwt de winsten vanmorgen, zij het voorzichtig, verder uit tot iets voorbij EUR/USD 1.06. Ook de Duitse rentes staan voor een hogere opening, al is dat klein bier in vergelijking met de geleden verliezen.

Ondertussen verschuift de aandacht naar de Europese Centrale Bank. Die stelt al wekenlang een renteverhoging met 50 bpn tot 3% voorop. De markt is daar gezien de ontwikkelingen niet meer zo zeker van en neigt eerder naar 25 bpn. Voor de ECB is het hoe dan ook kiezen tussen de pest en de cholera. Kiezen voor 25 bpn betekent dat ze terugkomt op forward guidance, gezichtsverlies lijdt en impliciet zegt dat er misschien meer aan de hand is. Met 50 bpn riskeert ze een nieuwe opstoot van marktonzekerheid en volatiliteit. Over to you, madame Lagarde. Zij liever dan wij.

Duitse tweejaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Veranderingen op til bij Bank of England

Veranderingen op til bij Bank of England