Stijging Amerikaanse CPI inflatie blijft zeer matig in december

De markten: kort op de bal

Voorlopig geen reden tot ongerustheid voor de rentemarkt

Flag US

De grote centrale banken zoals de Fed en de ECB hebben de economie vorig jaar een bijkomend duwtje in de rug gegeven door het beleid verder te versoepelen. De economie kon dat best gebruiken door de tegenwind omwille van de verstoorde internationale handel. Bovendien was de inflatie wereldwijd zeer matig en dus geen obstakel om de beleid te versoepelen. Daarbovenop was de verwachting dat die inflatie ook nog voor langere tijd zeer matig zou blijven.
Een aantal recente indicaties deden echter twijfel rijzen over die veronderstelling van blijvend lage inflatie. De Amerikaanse CPI inflatie voor december was in dit opzicht een interessant/belangrijk ijkpunt voor de markten.

De Amerikaanse inflatiecijfers waren zeer kort bij de verwachting. De algemene (headline) inflatie steeg met 0.2% m/m en 2.3% j/j, marginaal lager dan verwacht (was 2.1% vorige maand). De kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen steeg 0.1% m/m en 2.3% j/j, onveranderd vergeleken met vorige maand. Op maandbasis stegen vooral de prijzen voor brandstof, grondstoffen en geneesmiddelen. Dat werd deels gecompenseerd door prijsdalingen voor onder meer auto’s en huishoudapparaten.

Er blijft een groot verschil tussen de inflatie gemeten volgens de CPI zoals die vandaag bekend werd gemaakt en de zogenaamde prijsdeflator (core) die de Fed verkiest als inflatiemaatstaf. Die laatste bedraagt slechts 1.6% j/j. De markt houdt het verschil in het oog, maar de beperkte stijging van de CPI vandaag helpt alvast om er voor de markten tot nader bericht geen probleem van te maken. De Amerikaanse rente daalde marginaal na de publicatie van het rapport dat voor het overige geen blijvende impact op de markt zal hebben.
 

Figuur - 10-j rente VS: markt hoeft zich (voorlopig?) geen zorgen te maken over inflatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.