Degelijk december tewerkstellingsrapport in Canada

De markten: kort op de bal

Canadese dollar vecht terug.

Flag Canada

Tegelijk met de payrolls in de VS werd ook in Canada het tewerkstellingsrapport voor de maand december bekend gemaakt. Het rapport was degelijk, maar er was wel één dissonant, de loongroei vertraagde onverwacht van 3.8%.

Maandelijkse tewerkstellingscijfers zijn dikwijls uiterst volatiel. Na een forse en onverwachte terugval nam de netto tewerkstellingsgroei in Canada in december opnieuw toe met 35 200. De markt verwachtte een meer beperkt herstel met 25 000. De werkloosheidsgraad daalde van 5.9% tot 5.6%. Dit was forser dan verwacht (5.8%) maar had weel deels te maken met een afname van de beroepsbevolking. Over 2019 als geheel nam de tewerkstelling toe met 320 000, wat toch wijst op een gezonde onderliggende arbeidsmarkt.

De Bank of Canada hield de rente in 2019 onveranderd op 1.75%, ondanks drie preventieve renteverlagingen in de VS, de belangrijkste handelspartner van het land. De BoC is/was zich bewust van de neerwaartse risico’s van de verstoorde internationale handel, maar oordeelde tot nu dat de binnenlandse economie voldoende stand houdt, ook omdat de rente al relatief laag is. Het arbeidsmarktrapport vandaag geeft de BoC waarschijnlijk de tijd om verder de kat uit de boom te kijken, zeker nu de verstoring van de internationale handel mogelijk wat wegebt na het eerste deel van het handelsakkoord tussen de VS en China. We gaan er vanuit dat de Canadese dollar zich op korte termijn minstens moet kunnen handhaven (of beperkt versterken) tegen zijn Amerikaanse naamgenoot.
 

USD/CAD: Canadese dollar herstelt na arbeidsmarktrapport.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.