Beslissen payrolls over het lot van EUR/USD?

De markten: kort op de bal

1.11-steunzone in gevaar

vlagecOpening

Afgelopen dagen keerde de relatieve rust terug op de markten. Iran wreekte de Amerikaanse luchtaanval op een belangrijke Iraanse generaal. Het blijft voorlopig bij een eenmalige oog-om-oog. Op de beurzen was het gisteren business as usual met een groene sluiting in Azië, Europa en VS (nieuwe records). De rentemarkten waren minder rechtlijnig. Duitse rentes waren opwaarts georiënteerd, maar in de VS sijpelde er wat nervositeit in de aanloop naar de payrolls door. De onzekerheid rond Iraanse betrokkenheid in de crash van een Boeing-toestel (geen 737 MAX, voor alle duidelijkheid) speelde mogelijk ook een rol. Een reeks voorzichtig getinte speeches van Fed-gouverneurs waren evenmin een reden voor de markt om Amerikaanse rentes de hoogte in te jagen. De verliezen bedroegen om en bij 3 basispunten. EUR/USD kende weinig inspiratie en handelde binnen een enge, zijwaartse handelsband net boven de 1.11-steunzone.

Beleggers zijn vanmorgen iets terughoudender. Het “geopolitiek effect” is inmiddels uitgewerkt en er is nauwelijks nieuws om handel op te baseren. Dat verandert gelukkig wel later vandaag. Op de economische agenda staan de Amerikaanse payrolls. De december-reeks is interessant en wel om twee redenen. Het is ten eerste het eerste niet-vertekende rapport in het vierde kwartaal. Door de staking bij autogigant GM was het oktober-cijfer een onderschatting van de realiteit terwijl november (266 000 nieuwe jobs!) een duidelijke boost kende. De consensus voor december (160 000) is mogelijk iets te hoog gegrepen. Maar zelfs in geval van een lichte teleurstelling fluctueert het gemiddelde voor 2019Q4 rond een nog steeds stevige 170 000 -180 000. Voor het eerst sinds lang kijken we ook met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de loongroei. Nu het ergste van de economische groeivertraging stilaan achter de rug lijkt, komt het inflatiethema opnieuw in het vizier van de markten. Economen voorspellen een 0.3%-groei op maandbasis, oftewel 3.1% j/j. Een opwaartse verrassing is waarschijnlijk moeilijk omwille van statistische effecten (vooral in het jaarcijfer). Toch kan een degelijke loondata een bodem leggen onder de Amerikaanse rentes en bijgevolg de dollar. We zijn dan erg benieuwd naar de beweging op de wisselmarkt en EUR/USD in het bijzonder. De euro bevindt zich al sedert het begin van dit jaar in een zwakke positie. Het muntpaar houdt momenteel amper stond rond het 1.11-steunniveau. Een gezond arbeidsmarktrapport dat wijst op aanhoudende loonstijgingen kan, zelfs als de jobgroei tegenvalt, het nekschot betekenen. Wordt vervolgd.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.