Markten nemen positieve start

De markten: kort op de bal

Chinese centrale bank pakt uit met nieuwjaarscadeautje

Flag EU

Zoals steeds gebeurde de handel gedurende de laatste dagen van het jaar in omgeving van lage volumes/weinig liquide marktcondities. We trekken er dan ook niet al te veel conclusies uit. Meest opvallende eindejaarstrends: een zwakkere dollar, een hogere (Europese) rente. Aandelen stabiliseerden maar handhaafden zich kortbij de recente topniveaus. Olie zette ook een stapje hoger, onder meer door de oplopende spanning tussen Iran en de VS. Als je al iets wil lezen in de prijsbeweging van het jaareinde zou dat kunnen zijn dat de markten er vertrouwen in hebben dat afnemende spanning in verband met de internationale handel er toe kan leiden dat de globale economie 2020 onder een vrij gunstig gesternte kan starten.

Vanmorgen zijn nog niet alle markten in Azië open. Een eerste in indicator in China, het Caixin PMI-bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid, toonde een ietwat verdeeld beeld. Met 51.5 blijft de sector groeien, maar het had ook wel net iets meer mogen zijn. Dat was ook de conclusie voor de ‘officiële’ PMI’s die eind vorig jaar werden bekend gemaakt. Het was blijkbaar een voldoende reden voor de Chinese centrale bank om de economie een monetair duwtje in de rug te geven. De PBOC verlaagde de reserveverplichting van de banken met 0.5%, wat de kredietverlening moet ondersteunen/vergemakkelijken. De Chinese beurzen nemen vanmorgen het voortouw met winsten van de orde van grootte van 1.0%. Andere Aziatische beurzen startten meestal met iets meer bescheiden winsten. De yuan verzwakte iets in de opening vanmorgen omwille van de versoepeling door de PBOC, maar kon het grootste deel van dat verlies al snel goedmaken. USD/CNY handelt nog steeds duidelijk beneden de psychologische kaap van 7.00 (6.965 zone). De dollar versterkt marginaal, maar blijft eerder zwak. EUR/USD nestelt zich in de buurt van 1.12.

Er staan vandaag voorlopig enkel minder belangrijke data op de agenda. In de EMU krijgen we het finale PMI-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid. De eerste schatting twee weken geleden kon niet echt overtuigen. In de VS zijn er ook enkel data van de tweede orde met onder meer de wekelijkse werkloosheidsaanvragen. Het eerste echte belangrijke ijkpunt krijgen we morgen met het ISM vertrouwen uit de verwerkende nijverheid. Payrolls zijn er pas volgende week vrijdag.

Voor de markten is het uitkijken of/in welke mate het beursoptimisme van eind 2019 ook in 2020 aanhoudt. Op de wisselmarkt is de hamvraag of de tijd stilaan rijp is voor een iets meer uitgesproken correctie van de Amerikaanse dollar. Als de handelsspanning afneemt, kan groei buiten de VS een relatieve inhaalbeweging starten. Ceteris paribus zou dat eerder in het voordeel zijn van munten zoals de euro. De ‘veilige’ dollar kan in zo’n context iets minder de voorkeur genieten. Voorlopig spreken we nog in de voorwaardelijke wijs. EUR/USD 1.1250 (top augustus) is een eerste belangrijk referentiepunt op de technische grafieken. Op rentemarkt is de vraag of de data voldoende sterk zijn/blijven om de toch wel aanzienlijke rentestijging sinds september van vorig jaar (vooral in Europa) verdere te ondersteunen.
 

Figuur - EUR/USD nadert 1.1250 weerstand. Zet dollar een stapje terug?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.