Verklaringen Trump over Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken zorgen voor nervositeit

De markten: kort op de bal

Dagopening 27/11

vlagectrump

Gisteren herademden de financiële markten na de correctie van afgelopen week. Een stabilisatie van de olieprijs, progressie in het brexitverhaal en positieve signalen uit Italië zorgden voor een heropleving van het sentiment. Iets minder positieve berichten, zoals een zwak IFO bedrijfsvertrouwen in Duitsland, hadden minder invloed. Aandelenbeurzen wereldwijd zetten een stap vooruit en het positief risicoklimaat duwden ook de rentes hoger.

Enter Donald Trump. De Amerikaanse president haalde vannacht uit naar het brexitakkoord. Volgens Trump is de deal wel een goede zaak voor Europa, maar verhindert de deal het VK om onderhandelingen met de VS op te starten. Hij raadde premier May dan ook aan om opnieuw te gaan onderhandelen met de EU. Beide partijen (PM May, EU) gaven reeds aan dat dit geen optie is. Daarna richtte hij zijn pijlen op China. Op het einde van de week staan gesprekken gepland tussen President Trump en Chinees President Xi Jinping in de marge van de G20-top in Argentinië. Hij zei dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de vooropgestelde 25% tarieven, dat ingaan op 1 januari 2019, worden uitgesteld. Als de onderhandelingen in Argentinië spaak lopen, dan komen alle Chinese goederen die momenteel nog niet onderhevig zijn aan tarieven, op de tarievenlijst. Daarbij ook iPhones en laptops die Apple importeert uit China naar de VS. Het verbeterde sentiment van gisteren komt daarbij onder druk.

Amerikaanse beursfutures verloren afgelopen nacht opnieuw terrein en de Chinese beursindices proberen de verliezen te beperken. Het gerucht dat Trump en Xi Jinping overeenkwamen om te werken naar een wederzijds voordelig akkoord, zorgde voor een volatiele opening. Momenteel openen de Europese aandelenmarkten twijfelend. De Duitse 10-jaarsrente zet alvast een stapje terug.

In de VS krijgen we vandaag het consumentenvertrouwen voor november. De markt verwacht voor het eerst in 2018 een daling tot 135.8. In oktober werd wel nog een cyclische top bereikt van 137.9, het hoogste niveau sinds 2000. Federal Reserve vicevoorzitter Clarida geeft een speech. Recent riep hij op om de beleidsrente tot het neutrale niveau terug te brengen. De mark kijkt uit wel of de Fed mogelijk overweegt om het pad van renteverhogingen wat te vertragen in het licht van de recente marktvolatiliteit/onzekerheid. Hints in die richting zouden de dollar wat kunnen afremmen. In de eurozone is er geen noemenswaardige data vandaag.
 

Figuur - Duitse 10-jaarsrente zet opnieuw een stap terug

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.