Zweedse inflatie iets hoger dan verwacht

De markten: kort op de bal

Kroon schept opnieuw moed

De Zweedse kroon heeft er sinds begin oktober een sterke rit opzitten. Een verhoopt afnemen van spanningen omtrent de internationale handel en een ordelijke brexit zouden de open Zweedse economie ten goede moeten komen. In die context zou de Riksbank ook haar voornemen hard kunnen maken om op de beleidsvergadering van 19 December de beleidsrente terug op te trekken naar 0.0% (nu -0.25%). Een verdere verhoging is voorlopig niet aan de orde, maar de kroon profiteerde toch in anticipatie op deze stap naar normalisatie. EUR/SEK daalde van 10.93 tot 10.50 twee weken geleden. Sindsdien hapt de kroon wat naar adem. De meest recente Zweedse data geven een wat verdeeld beeld. Sommigen vroegen zich dan ook af of het wel het juiste moment is/was voor de Riskbank om de (min of meer) aangekondigde renteverhoging door te voeren.

De inflatiecijfers voor november maken het voor de Riskbank alvast opnieuw iets gemakkelijker om de negatieve rente achter zich te laten. De algemene inflatie steeg tot 1.8% j/j (van 1.6%). Ook de CPIF inflatie (die rekening houdt met de kost van hypotheekleningen en de inflatiereferentie is van de Riskbank) versnelde van 1.5% tot 1.7% j/j. In beide gevallen werd een beperktere stijging verwacht. De twijfel over een renteverhoging volgende week neemt af en dat geeft de kroon opnieuw moed. EUR/SEK zakt beneden 10.50. Toch is voorlopig nog niet iedereen volledig overtuigd. De kroon kan sterk blijven in de aanloop naar de Riskbank beslissing. Daarna is er mogelijk ruimte voor wat consolidatie in afwachting van eventueel sterkere economische data. EUR/SEK is hoe dan ook wel op een belangrijk steunniveau aanbeland (zie grafiek).
 

Figuur - Herstel inflatie verhoogt kans op Riskbank renteverhoging. Kroon versterkt beneden EUR/SEK 10.50.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.