Stilte voor de storm

De markten: kort op de bal

Data waarschijnlijk van secundair belang

Flag US

Na de payrolls vrijdag vonden de markten gisteren een nieuw, ietwat defensief evenwicht. Andere jaren schakelen de markten na Thanksgiving meestal naar eindejaarmodus. Posities worden zo veel mogelijk afgeschermd voor een periode van lagere liquiditeit met risico op moeilijk te duiden, abrupte, bewegingen.

De terughoudendheid nu is van een andere orde. Er staan nog te veel gebeurtenissen te wachten die de eindspurt van 2019 grondig kunnen beïnvloeden. Morgen beslist de Fed over haar rentebeleid. Donderdag mag de ECB-voorzitter Lagarde toelichten waar ze met het ECB beleid naartoe wil. Vrijdag kunnen de Amerikaanse kleinhandelsverkopen een aanwijzing geven of de consument de Amerikaanse economie overeind blijft houden in de belangrijke eindejaarperiode. Last but nog least, vervalt zondag de door de VS aangekondigde deadline waarop president Trump nieuwe tarieven op Chinese goederen kan heffen. Dat is tevens een belangrijke barometer van de vooruitgang (of het gebrek daaraan) in het aanslepend handelsconflict. Markten hebben het meestal al lastig met binaire risico’s en de snelle openvolging deze week maakt anticiperen moeilijk. De data die ondertussen bekend worden gemaakt kunnen in deze context dan ook moeilijker hun rol spelen. Toch pikken we er voor vandaag kort drie uit.

Vanmorgen werd bekend dat de inflatie in China in november forse steeg, van 3.8% tot 4.5%. De opstoot is vooral te wijten aan een forse stijging van de prijzen voor varkensvlees. Die wordt gezien als tijdelijk en hoeft het beleid van de PBOC dan ook niet direct te beïnvloeden. De producentenprijzen daalden nog steeds op jaarbasis, maar de daling nam wel af van -1.6% tot -1.4%. Het is te vroeg om conclusies te trekken, maar we houden toch in het oog of een eventueel afnemen van de handelsspanning ook de prijsdruk op Chinese (handelsgoederen) kan temperen.

In Europa kijken we vandaag uit naar het ZEW investeerdersvertrouwen. De recente verbetering van de financiële condities op de (Europese) markten (beursherstel) zou zich ook in deze index moeten laten voelen. De verwachte verbetering van -2.1 tot 0.3 (deelindex verwachtingen) is logisch. In de context van de recente marktontwikkelingen, kan een positieve verrassing de euro en de Europese rente (beperkt) steunen. Nu blijft natuurlijk de vraag of het zin heeft posities bij te sturen voor de in aantocht zijnde eventrisico’s. Een gelijkaardige redenering geldt voor he KMO bedrijfsvertrouwen (NFIB) in de VS. Het is een interestante indicator om te zien hoe breed de economische groei gedragen wordt. De markt hecht echter zelden, misschien een beetje ten onrechte, veel aandacht aan dit rapport.

De voorzichtige handel is in principe positief voor veilige obligaties. Toch één adertje onder het gras? De Amerikaanse schatkist veilt vandaag 10-j overheidsobligaties. De verkoop van 3-j papier gisteren liep vlot. Gezien de nog steeds ietwat onzekere situatie op de geldmarkt (liquiditeitsvraag) kunnen de veilingen van langere looptijden vandaag (10-j) en morgen (30-) mogelijk wel iets moeilijker verlopen. Op de wisselmarkt zien we de dollar wat naar adem happen, zowel tegen de euro als tegen de yen, al blijft ook die markt ‘subject to upcoming events’.
 

Figuur - DXY (handelsgewogen USD): dollar twijfelt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.