SPD-partijleden willen linkse ommezwaai …

De markten: kort op de bal

… maar stappen voorlopig niet uit het verstandshuwelijk met CDU

De Duitse Sociaal-Democratische Partij (SPD) heeft een nieuwe leiding. Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken kregen afgelopen vrijdag het fiat van de SPD-leden tijdens een partijcongres. Tijdens dat congres werd er ook gestemd over de coalitie met de Duitse CDU van kanselier Merkel. Dat was destijds (in 2018) vooral een verstandshuwelijk. De SPD wilde na de verkiezingsnederlaag op bezinning in de oppositie maar het politiek versnipperd landschap maakte een meerderheidsregering zonder de socialisten quasi onmogelijk.

Een meerderheid van de partijleden wil die samenwerking niet onmiddellijk opblazen. Dat zou het land op een precair economisch moment waarschijnlijk in een politieke crisis storten. Maar de nieuwe leiders én de partijleden willen wel een nieuwe linkse wind in de coalitie doen waaien. Walter-Borjans en Esken legden vrijdag een aantal voorstellen voor, gaande van een verhoging van de minimumlonen over lagere elektriciteitsprijzen tot een het verlaten van de “Schwarze Null”. Dat zijn de voorwaarden voor de partij(leiding) om in een regering met Merkel’s CDU aan te blijven. De SPD wil op basis daarvan de dialoog aangaan.

De Duitse begroting voor 2020 werd al goedgekeurd waardoor er vanuit budgettair oogpunt waarschijnlijk enkel gerommel in de marge overblijft. Niettemin betekent het nieuwe SPD-leiderschap dat het debat over fiscale stimulering opnieuw wat op de voorgrond kan treden. Het zou een bodem onder de euro kunnen leggen, zeker tegenover de Amerikaanse dollar. EUR/USD kreeg afgelopen vrijdag een tik(je) na de ijzersterke Amerikaanse payrolls. Maar de euro houdt zich kranig. Het muntpaar herstelt vandaag al opnieuw richting 1.107, ondanks een milde risk-off. Een signaal dat de markt de idee van fiscale stimulering nog niet helemaal laat varen?
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.