Canadese arbeidscijfers stellen sterk teleur

De markten: kort op de bal

Loonie ruilt winst na de BoC voor verlies

Flag Canada

Het Canadese arbeidsmarktrapport ging in november de mist in. Consensus verwachte een bescheiden toename van 10 000 nieuwe jobs maar kreeg een jobafbouw van maar liefst 71 200 voorgeschoteld. De verdeling van het jobverlies onder full-time en part-time was min of meer gelijk. Het was het zwakte cijfer sinds de financiële crisis. De werkloosheidsgraad dikte met 0.4 procentpunt (!) aan tot 5.9% en ging bovendien gepaard met een afbrokkeling van de participatiegraad (65.6% komende van 65.7%).

Het zwakke arbeidsmarktrapport volgt op de beleidsvergadering van de Bank of Canada, die woensdag de rente nog stabiel op 1.75% hield. Ze houdt de deur voor een renteverlaging voorlopig zelfs op slot. Poloz en co verwijzen in hun motivatie naar “bewijsmateriaal” dat de economie stabiliseert. De timing van het slechte arbeidsmarktrapport komt dan ook heel ongelukkig. De Canadese dollar was woensdag nog “verrast” door de standvastige, neutrale houding van de BoC. Ze geeft haar winsten tegenover haar Amerikaanse grote broer – die op zijn beurt profiteert van ijzersterke payrolls – vandaag echter quasi volledig op. USD/CAD veert op vanuit 1.318 tot 1.326.
 

USD/CAD: loonie krijgt tik na zwak arbeidsmarktrapport

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.