RBA laat rente stabiel op 0.75% …

De markten: kort op de bal

… en schat risico’s iets positiever in

flag australia

De Reserve Bank Australia hield vanmorgen haar laatste beleidsvergadering van het jaar. Het is de eerste van een hele reeks doorheen de maand december.

Tijdens de vergadering lieten voorzitter Lowe en de zijnen de rente zoals verwacht onveranderd op 0.75%. Die lage rente is nodig om de inflatie richting de 2/3%-doelstelling te brengen en volledige tewerkstelling te creëren. Kort gezegd: om de economie draaiende te houden. Die kreunt onder de onzekerheid die onder meer het Amerikaans-Chinees handelsconflict teweegbracht. Niettemin ziet de RBA mogelijk licht aan het eind van de tunnel. Ze denkt dat de Australische economie een keerpunt bereikt heeft. Ze houdt vast aan de 3%-groeivoorspelling voor 2021 dankzij de lage rentes (en de groei- impact van de zwakke Australische dollar), een belastingverlaging maar ook een voorzichtige, aanhoudende uitbodeming in de huizenmarkt. De belangrijkste onzekere factor blijft de gezinsconsumptie. De bescheiden inkomensstijgingen – ondanks de sterke arbeidsmarkt – wegen op de bestedingen. De centrale bank voegt er wel aan toe dat de lage rente voor een prijsstijging in diverse activaklassen zorgde. Dat zou op termijn het consumentenvertrouwen en de -uitgaven moeten ondersteunen.

De risico’s aan de economische vooruitzichten zijn nog steeds neerwaarts gericht, maar zijn in december minder negatief geworden. Dat is nieuw. Ze geeft in een nieuwe paragraaf ook mee dat monetair beleid geruime tijd nodig heeft om door te sijpelen in de economie. Dat is (omfloerst) centraal bankiersjargon om aan te geven dat ze zich minstens voor even aan de zijlijn schaart. Die twee nuances zijn de markt niet ontgaan. Investeerders temperen de verwachtingen voor een nieuwe renteverlaging. Dat vertaalt zich in een stijging van de Australische rentes. De curve wordt steiler; de tienjaarsrente doet er meer dan 10 basispunten bij. De Australische dollar, die gisteren al een stevige winst neerzette, kiest vlot de weg hoger tot ongeveer 0.686 tegenover zijn Amerikaanse naamgenoot. Een breuk van het 0.69-niveau zou het technisch plaatje van AUD/USD fors verbeteren.
 

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.