Italiaanse regering bereid om begrotingstekort in te perken

De markten: kort op de bal

Italiaanse rentes fors lager, spread met Duitsland zakt 25 bps

Flag Italy

Vorige week zette de Europese Commissie het licht op groen om de ‘Excessive Deficit Procedure’ voor Italië op te starten. Dat was nodig omdat de Italiaanse regering nog steeds voet bij stuk hield en niet wou afwijken van het 2.4%-tekort op de begroting voor 2019. Tegen het einde van vorige week sijpelden geruchten binnen dat beide vicepremiers, Di Maio en Salvini, bereid zouden zijn om enkele wijzigingen aan te brengen aan de begroting. Het tekort bleef wel op 2.4%. Investeerders waren verre van onder de indruk en hielden de Italiaanse rentes dicht bij de recente ‘topniveaus’. De Italiaanse spread boven de Duitse 10-jaarsrente hield stevig stand op 315 bps. Vandaag kwam beter nieuws. Eerst volgden berichten waarbij vicepremier Salvini meegaf dat het tekort van 2.4% niet vast staat, zolang de begroting maar de economische groei van het land blijft stimuleren. Zijn collega-vicepremier Di Maio deed er nog een schepje bovenop. Op de Italiaanse radio verkondigde hij bereid te zijn te onderhandelen met de EU en een neerwaartse bijstelling van het begrotingsvoorstel is daarbij niet ondenkbaar.

Investeerders ontvangen deze bereidwilligheid met open armen. De Italiaanse 10-jaarsrente zakte prompt van 3.41% tot 3.20%. De spread over de Duitse 10-jaarsrente zakte tot 285 basispunten, wat geleden is van eind september. Deze beweging is mede toe te schrijven aan stijgende Duitse rentes. Een verbeterd risico-sentiment zorgt voor hogere rentes in de kernlanden. Vanavond komt premier Conte samen met zijn vicepremiers om diverse begrotingsvoorstellen te bespreken. Conte was afgelopen weekend in Brussel om de situatie met Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker te bespreken. Een concrete toegift van de Italianen om het begrotingstekort wat in te perken, kan de Italiaanse rentes opnieuw wat lager duwen.
 

Figuur - Italiaanse spread over de Duitse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.