Bedrijfsvertrouwen in de euro zone deemstert verder weg

De markten: kort op de bal

Euro zet een stapje terug

Flag EU

Vandaag maakte IHS Markit een eerste schatting bekend voor het PMI vertrouwen in de EMU voor november. De indicator wordt gezien als een goede barometer voor de groei. De algemene index voor de EMU zakt verder weg van 53.1 tot 52.4. Na de forse terugval van de voorbije maanden was een stabilisatie/marginale daling verwacht (53.0). De terugval kwam zowel op conto van de verwerkend nijverheid (51.5 van 52.0) als van de dienstensector (53.1 van 53.7). Daling werd eerder op de dag al een beetje ‘aangekondigd’ door een matig rapport uit Frankrijk en vooral een zwak rapport uit Duitsland. De algemene Duitse (Composite) PMI vertraagde van 53.4 tot 52.2 (53.1 verwacht). De indicator voor de verwerkende nijverheid viel verder terug van 52.2 tot 51.6 (onveranderd verwacht). Ook de activiteit in de dienstensector groeide minder snel (53.3 van 54.7, 54.5 was verwacht). De analyse van Markit wijst de verdere verzwakking van de PMI’s onder meer toe aan afnemende exportorders, wat nu ook duidelijk doorweegt in de productie. Vooral de internationale onzekerheid en een aanhoudende terugval in de automobielsector zijn verantwoordelijk voor de terugval. Ondertussen blijft de prijsdruk wel opwaarts gericht.

De vertraging van de groei in de EMU in het algemeen en in Duitsland in het bijzonder, zal ook binnen de ECB niet onopgemerkt voorbijgaan. Recent nuanceerde onder meer ECB-voorzitter Draghi de Europese groeivertraging in het derde kwartaal. De ECB nam wel akte van de terugval en erkende dat er risico’s waren. Toch hield de ECB vast aan de hypothese dat het groeipad voor de EMU economie grotendeels intact blijft. Zo zou onder meer de negatieve impact van de autosector op de groei in het derde kwartaal (zowel in Duitsland als in de EMU) stilaan moeten wegebben nu de overgang naar de nieuwe emissienormen grotendeels is doorgevoerd. Tot nader bericht wordt die eerder optimistische analyse van de ECB door de cijfers niet bevestigd. De Duitse/Europese rente en de euro zetten een stapje terug. Maandag wordt ECB-voorzitter Draghi overigens gehoord voor een commissie van het Europees parlement. Uitkijken dus wat hij over de meest recente ontwikkelingen te zeggen heeft.
 

Figuur - EUR/USD: euro zet stap(je) terug na zwakke PMI’s.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.