Norges Bank houdt beleid onveranderd

De markten: kort op de bal

Neemt akte van zwakkere kroon

In september verhoogde de Noorse centrale bank (NB) de beleidsrente voor de vierde keer in een jaar met 0.25% tot 1.5%. De NB gaf wel aan dat daarmee op korte tot middellange termijn een soort ‘evenwichtsniveau’ was bereikt. Het was dan ook geen verrassing dat de NB de beleidsrente vandaag onveranderd hield.


In haar (tussentijdse) rentebeslissing vandaag (24 okt) bevestigt de bank grotendeels de analyse van het uitgebreide beleidsrapport van september. De NB verwacht dat de Noorse economie het sterke groeipad van eerder dit jaar (0.7% Q/Q in Q2) nog even kan aanhouden, al was de groei in het derde kwartaal mogelijk iets minder uitbundig dan de bank veronderstellende bij haar vooruitzichten in september. Vooral de onzekere internationale context kan stilaan ook de Noorse economie iets meer affecteren. De bank verwacht ook dat de onderliggende inflatie (CPI-ATE) kort bij 2.0% zal blijven omdat de economie nog steeds aan volledige capaciteit blijft werken.

De Norges bank stelt vast dat de kroon (op handelsgewogen basis) opnieuw aanzienlijk is verzwakt en ook zwakker is dan ze zelf verwachtte. De NB is er zich van bewust dat dit op termijn de inflatie kan aanwakkeren. Toch trekt de NB tot nader bericht nog geen conclusie voor het monetaire beleid. Zoals in september gaat de bank er nog steeds vanuit dat de rente na de reeks renteverhogingen van het voorbije jaar waarschijnlijk voor langere tijd op het huidige niveau zal blijven.

De NB beslissing bevat niet echt een duidelijke boodschap voor de Noorse kroon. De kroon verstevigde lichtjes in het kielzog van zijn Zweedse naamgenoot na de publicatie van het beleidscommuniqué van de Riksbank, maar leverde die winst terug in na de beslissing van de Norges bank. De NB heeft de verzwakking van de kroon op de radar maar het is geen voldoende reden op de rente bijkomend te verhogen. Naast een eventuele verdere renteverhoging zal een herstel van de kroon het vooral moeten hebben van een afname van de globale internationale spanning (brexit, handelsoorlog) en/of een hogere olieprijs. Die voorwaarden worden tot nader bericht niet, of slechts in zeer beperkte mate vervuld. Mogelijk is de Noorse munt stilaan wel aan uitbodeming toe na de recent toch wel forse terugval.
 

Figuur - EURNOK: Norges bank neemt acte van de zwakke kroon, maar niet meer dan dat…

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.