Chinese groei vertraagt verder…

De markten: kort op de bal

… zoals verwacht…

Vanmorgen maakte China zijn groei voor het derde kwartaal bekend. Het is altijd toch een beetje de wenkbrauwen fronsen hoe een uitgestrekt en snel veranderend land goed twee weken na het afsluiten van het kwartaal al groeicijfers kan afleveren, maar dat is een andere discussie.

De groei koelde verder af. De Chinese economie expandeerde 1.5% op kwartaalbasis. De activiteit in China bevond zich daarmee 6.0% boven het niveau van een jaar geleden. Al bij al waren die cijfers kort bij de marktverwachting. Het groeicijfer was wel het zwakste sinds het begin van de jaren 90. De groeivertraging heeft zowel structurele als conjuncturele oorzaken. Het stond al lang in de sterren geschreven dat de Chinese groei zou vertragen naarmate het land een hoger gemiddeld welvaartsniveau bereikt. De vertraging heeft uiteraard ook deels te maken met de gevolgen van het handelsconflict met de VS. Data voor september geven hier alvast een beetje hoop. Productie en kleinhandelsverkopen deden het iets beter dan verwacht. De investeringen blijven wel wat achter op schema. Volgens deze data haalt de Chinese overheid dit jaar wel haar doelstelling van een groei tussen 6% en 6.5%.

De markt trok weinig conclusies uit het rapport. China probeert al een tijd om de groeivertraging te ‘begeleiden’ met een combinatie van selectieve fiscale en monetaire maatregelen (vooral verlagen van de reserveverplichting voor de banken). In welke mate deze stimuleringsmaatregelen verder moeten worden opgebouwd hangt minstens ten dele af van het (gedeeltelijk) handelsakkoord met de VS dat ondertussen in de stijgers staat. De betrokken partijen hopen dat President Trump en president XI Jinping het akkoord in het kader van de APEC top, midden volgende maand, kunnen ‘afronden’. De Chinese beurzen verloren orde van grootte 1%-1.5% vanmorgen. Ook de yuan staat lichtjes onder druk (USD/CNY 7.08 zone). De bewegingen zijn echter minstens even sterk ingegeven door het algemene risico-sentiment als door de Chinese data.
 

Figuur - USD/CNY: Chinese munt wacht vooral op duidelijkheid in verband met het handelsconflict

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.