Zweedse inflatie versnelt meer dan verwacht

De markten: kort op de bal

Kroon sterkt aan, maar blijft zwak in langer perspectief

De Zweedse inflatie (CPI) groeide met 0.5% m/m (1.5% j/j) in september. Dat is sneller dan verwacht (0.3%, 1.3%). Volgens een andere inflatiemaatstaf (CPIF) – dewelke de Zweedse centrale bank van dichtbij opvolgt – stegen de prijzen in september eveneens met 0.5% m/m (zowel de algemene als de kerninflatie). Ook dat is iets meer dan wat de markt anticipeerde. De iets sterker dan verwachte inflatie volgt wel op een zeer zwakke maand augustus, toen beide indicatoren een prijsdaling optekenden. Ook data omtrent de gezinsconsumptie waren vandaag zeker niet slecht. Die herstelde verder tot 2.9% j/j en laat zo een zwak jaar (van midden 2018 tot midden 2019) achter zich.

De Riksbank verwelkomt allicht de cijfers. Ze vormen de laatste belangrijke input voor de beleidsvergadering op 24 oktober. De Zweedse centrale bank is een van de weinige centrale banken die vasthoudt aan een zogenaamde ‘hiking bias’. Die is onder meer geïnspireerd op de activiteitsdata, die recent meestal beter waren dan verwacht. Bovendien handelt de Zweedse kroon aan historisch zwakke niveaus. Dat oefent opwaartse druk uit op de inflatie en geeft de Riksbank vertrouwen in het bereiken van de 2%-doelstelling. Gouverneur Ingves suggereerde vorige maand overigens dat de Zweedse kroon niet veel verder hoeft te verzwakken. Ook dat speelt in de kaarten van een mogelijke renteverhoging.

De Riksbank stelt een renteverhoging rond de jaarwisseling voorop. Meer rentesteun hoevenwe dus op 24 oktober allicht niet te verwachten. De impliciete marktprobabiliteit van een renteverhoging eind dit jaar bedraagt … 0%. Beleggers zelf zijn er dus niet van overtuigd dat Ingves zijn ‘belofte’ zal nakomen. Niettemin viel EUR/SEK wel terug van 10.93 tot 10.86 momenteel.

 

EUR/SEK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.