Chinese markten hernemen handel

De markten: kort op de bal

Beurs flirt met stierenmarkt

Het nieuwjaarsverlof vorige week deed de Chinese financiële markten duidelijk deugd. Traditioneel is dat een periode waarin sectoren zoals toerisme en vrijetijd op volle toeren draaien. Omwille van het strikte Covid-19 beleid was dat de afgelopen jaren natuurlijk anders. Ondertussen schroefde de Chinese overheid die nultolerantie (het streven naar geen enkele besmetting) drastisch terug en keken velen uit of en in welke mate Chinezen de draad terug oppikten. Dat bleek zo: er werd massaal gereisd, bioscopen verkochten tickets aan de lopende band en hotels zaten volgeboekt. 2023 deed het op vele vlakken zelfs beter dan in 2019, de laatste normale nieuwjaarsperiode voor de pandemie uitbrak. De inwoners willen kennelijk het (verplicht opgepotte) geld laten rollen. Dat doet een beetje denken aan de situatie in heel wat andere landen toen in 2021 de meeste lockdownmaatregelen op stal gingen. Heel wat westerse economieën koelen ondertussen flink af. Maar in China gaat de slinger mogelijk de andere kant uit, al schuilen er nog steeds grote risico’s in onder meer de vastgoedmarkt.

Hoe dan ook, bij de heropening vanmorgen zijn beleggers overwegend optimistisch. De Chinese beurs CSI 300 schoot meer dan 2% hoger, tot het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. Ondertussen blijft daar nog maar een half procent van over. De index flirt met de betreding van een stierenmarkt: sinds het dieptepunt van oktober vorig jaar, noteerde de beurs even vlot meer dan 20% hoger. De Chinese munt handelt rustig. Aan USD/CNY 6.75 blijft de yuan wel kortbij de sterkste niveaus van de afgelopen zes maand.

Chinese beurs, CSI 300

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse premier dreigt met ontslag

Spaanse premier dreigt met ontslag

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit