NBP-gouverneur Glapinski maakt zich geen zorgen over inflatie …

De markten: kort op de bal

… en houdt de rentes stabiel.

De Poolse centrale bank (NBP) hield tijdens de beleidsvergadering de rentes gisteren stabiel op 1.50%. Dat was allerminst een verrassing. Gouverneur Glapinski maakt er geen geheim van dat hij de beleidsrentes tot aan het eind van zijn termijn (2022) laag wil houden.


De NBP streeft een inflatiedoelstelling van 2.5% met een marge van 1% na. De inflatie bleef jarenlang hardnekkig laag en was een belangrijke verklarende variabele voor het soepel monetair beleid. De evolutie van het prijspeil is sedert de jaarwende echter aan forse opmars bezig. Ze bedroeg in augustus 2.8% j/j, het hoogste niveau in zeven jaar. Dat is onder meer het gevolg van een forse remonte in de lonen, vooral sinds de start van 2017 (van 3% j/j tot gemiddeld 7% in 2018-2019!). Door de plannen van de regering om de minimumlonen bijna te verdubbelen (indien ze opnieuw wordt verkozen in oktober) kan die opwaartse druk bovendien ook op korte tot middellange termijn aanhouden. Toch maakt Glapinski zich weinig zorgen. De NBP denkt dat het loonplan de inflatie in 2020 met een beperkte 0.1 procentpunt zal opkrikken. Over de Poolse economie blijft Glapinski optimistisch. Ze bevindt zich in een “ideale” situatie. De economie doet het gegeven de omstandigheden inderdaad zeker niet slecht. Groei in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg 0.8% kw/kw (4.4% j/j). Toch denkt de NBP dat ze in de toekomst zal afzwakken tot ongeveer 3.5-4%. En als de (externe) omstandigheden verder zouden verslechteren, staat de centrale bank klaar om verder in de rente te snijden.


De Poolse zloty krabbelde de afgelopen dagen/weken overeind na de stevige tik sinds eind juli (handelsspanningen, brexit …). De beleidsbeslissing en persconferentie nadien hadden evenwel weinig impact op de munt. De boodschap van de NBP is dan ook niet nieuw: de markt rekent al lang niet meer op een of andere beleidsnormalisatie. Evenmin gaat ze er vanuit dat er voor de centrale bank vooralsnog onvoldoende redenen zijn om de rente te verlagen (solide groei, stijgende inflatie). EUR/PLN handelt nabij 4.33/34. Voor de belangrijkste variabelen die de koers op korte termijn beïnvloeden kijken we naar de Poolse verkiezingen midden oktober en een hangend geschil met Europa i.v.m. in het verleden uitgegeven hypothecaire kredieten. Een beslissing omtrent dat laatste wordt eind september/begin oktober verwacht.
 

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.