Hongaarse centrale bank houdt rentes onveranderd…

De markten: kort op de bal

… terwijl inflatie bovenkant van tolerantie-interval test

De Hongaarse centrale bank (NBH) liet vandaag weinig verrassend de belangrijkste beleidsrente ongewijzigd op 0.90%. Ook de depositorente blijft stabiel op -0.15%.

Nochtans blijft de Hongaarse inflatie verder oplopen. De centrale bank streeft een inflatie op middellange termijn van 3% na. Die mag maximaal 1 procentpunt afdwalen aan de boven- en onderkant van de doelstelling. In oktober klokte de inflatie af op 3.8% en komt daarmee dichtbij de aanvaardbare bovengrens. Het perscommuniqué is nog niet beschikbaar (om 15u), maar de bank wijt die oplopende inflatie allicht aan volatiele elementen zoals voeding, de recente belastingverhoging en vooral stijgende energieprijzen in september. De tuimelperte van olieprijzen (oktober) heeft waarschijnlijk opnieuw een neerwaartse impact op de (november)inflatie. De bank houdt in haar analyse daarom in principe geen rekening met dergelijke prijsschommelingen.

De Hongaarse forint onderging deze ochtend wat volatiliteit, maar stabiliseert momenteel rond het openingsniveau (EUR/HUF 321.4). De markt wacht enkele hints uit het perscommuniqué af maar komt mogelijk van een kale reis terug. We verwachten geen grote verrassingen in het standpunt van de centrale bank. Ze houdt vast aan het soepele beleid en start de normalisatie – minstens deels onder impuls van een slenterende ECB – slechts zeer geleidelijk.
 

Figuur - EUR/HUF: wacht markt (tevergeefs) op hints van NBH?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.