VS groeit iets sneller dan verwacht in Q2 …

De markten: kort op de bal

… maar biedt de markt weinig uitsluitsel omtrent Fed

Flag US

De groei in de VS vertraagde tijdens het tweede kwartaal minder sterk dan de markt anticipeerde. De Amerikaanse economie groeide 2.1% kw/kw (geannualiseerd) vs. 1.8% verwacht. De stijging komt bijna volledig op het conto van een sterke private consumptie. Die veert na twee zwakke kwartalen eindelijk terug op en droeg 2.85% bij tot de groei. De overheid (+0.85%) deed ook een vrij forse duit in het zakje. De private investeringen (-1%), de voorraden (-0.86%) en netto-handel (-0.65%, voornamelijk door een scherpe terugval in de export) beïnvloedden het globale cijfer neerwaarts. De prijsdata die gelijktijdig worden gepubliceerd tonen een gemengd beeld. De algemene inflatie (2.4% kw/kw gean.) haalt de lat (2.0%) vlotjes maar de kerninflatie (1.8%) valt daar net onder (2.0%).

De cijfers zijn zeker niet slecht. Vooral het herstel van de private consumptie is een opsteker. Toch zijn de cijfers voor de markt net niet eenduidig genoeg (private investeringen vallen terug, gemengde inflatie) om conclusies te trekken omtrent de Fed. De Amerikaanse centrale bank beslist volgende week over beleid. Dat er een renteverlaging komt, staat voor beleggers vast. Hoe groot die zal zijn, is een bron van onzekerheid: 25 of 50 bps? Daar geeft ook deze cijferreeks – de laatste belangrijke input voor de Fed – geen uitsluitsel over. De markt prijst nog steeds een (beperkte) kans van een forse renteknip in. Dat uit zich in een uiterst lauwe reactie in de Amerikaanse rentes (2-jr +1 bp, 10-jr stabiel) en EUR/USD (nabij 1.113, quasi onveranderd). Voor de markt zit er voorlopig weinig anders op dan af te tellen tot woensdag.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.